Porniți camera, alegeți o limbă și setați ceasul. Înainte de a utiliza camera pentru prima dată, urmați pașii de mai jos pentru a alege o limbă și un fus orar și setați ceasul astfel încât ora și data corecte să fie înregistrate cu orice fotografie pe care le faceți.

 1. Apăsaţi G , iar în meniul de configurare evidenţiaţi [ Language ] şi apăsaţi 2 .

  Pentru informații despre utilizarea meniurilor, consultați „Utilizarea meniurilor” ( Utilizarea meniurilor ).

 2. Selectați o limbă.

  Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția limba dorită și apăsați J (limbile disponibile variază în funcție de țara sau regiunea în care a fost achiziționată inițial camera).

 3. Evidenţiaţi [ Fus orar şi dată ] şi apăsaţi 2 .
 4. Alegeți un fus orar.
  • Selectați [ Fus orar ] în afișajul [ Fus orar și dată ].

  • Afișajul listează orașele selectate din zona aleasă și diferența dintre ora din zona aleasă și UTC.

  • Evidențiați un fus orar în afișajul [ Fus orar ] și apăsați J

 5. Activați sau dezactivați ora de vară.
  • Selectați [ Ora de vară ] în afișajul [ Fus orar și dată ].

  • Selectați [ ON ] (ora de vară activată) sau [ OFF ] (ora de vară dezactivată).

  • Selectarea [ ON ] avansează ceasul cu o oră; pentru a anula efectul, selectați [ OFF ].

 6. Setați ceasul.
  • Selectați [ Data și ora ] în afișajul [ Fus orar și dată ].

  • Apăsați J după ce ați folosit selectorul multiplu pentru a seta ceasul la data și ora din fusul orar selectat în afișajul [ Data și ora ] (rețineți că camera folosește un ceas de 24 de ore).

 7. Alegeți un format de dată.
  • Selectați [ Format dată ] în afișajul [ Fus orar și dată ].

  • Evidențiați ordinea de afișare a datei dorite (an, lună și zi) și apăsați J .

 8. Ieșiți din meniuri.

  Apăsați ușor butonul de declanșare până la jumătate pentru a ieși în modul de fotografiere.

Icoana t

O pictogramă t care clipește pe afișajul de fotografiere indică faptul că ceasul camerei a fost resetat. Data și ora înregistrate cu fotografii noi nu vor fi corecte; utilizați opțiunea [ Fus orar și dată ] > [ Data și oră ] din meniul de configurare pentru a seta ceasul la ora și data corecte. Ceasul camerei este alimentat de o baterie independentă de ceas. Bateria ceasului se încarcă atunci când bateria principală este introdusă în cameră. Durează aproximativ 2 zile pentru a încărca. Odată încărcat, va alimenta ceasul timp de aproximativ o lună.