Realizați fotografii cu una sau mai multe unități bliț de la distanță utilizând controlul blițului fără fir (Iluminare fără fir avansată sau AWL). Pentru informații despre utilizarea unei unități bliț montate pe suportul pentru accesorii camerei, consultați „Fotografie cu bliț” ( Fotografie cu bliț ).

Pe parcursul acestui capitol, operațiunile care implică un accesoriu conectat la cameră sunt indicate cu C , operațiunile care implică unități de blitz la distanță prin f . Pentru mai multe informații despre utilizarea unităților bliț de la distanță ( f ), consultați documentația furnizată cu blițul.

Utilizarea unităților bliț de la distanță

Unitățile bliț de la distanță pot fi controlate prin:

  • semnale radio * ( Radio AWL ),

  • semnale optice de la o unitate bliț montată pe papucul accesoriului camerei ( Optical AWL ) sau

  • semnale radio, cu iluminare suplimentară furnizată de o unitate bliț montată pe pantof * ( Adăugarea unei unități bliț montată pe pantof ).

  • Controlul blițului radio este disponibil numai atunci când un WR-R11a sau WR-R10 este conectat la cameră.