Izberite, ali želite omogočiti elektronsko zmanjšanje tresljajev med snemanjem.

Možnost

Opis

[ Vklopljeno ]

  • Omogoči elektronsko zmanjšanje vibracij med snemanjem.

  • Elektronsko zmanjšanje tresljajev ni na voljo pri velikostih okvirjev 3840 × 2160 ali 1920 × 1080.

  • Upoštevajte, da če je za elektronsko zmanjševanje tresljajev izbrano [ On ], se bo vidni kot zmanjšal, kar bo nekoliko povečalo navidezno goriščno razdaljo.

  • Največja občutljivost za snemanje filma je določena na ISO 102400.

[ Izklopljeno ]

Elektronsko zmanjšanje vibracij je onemogočeno.