Izberite [ On ], da omogočite nizkorezni filter, ki pri snemanju filmov zmanjša šum, ki ga povzroča veter, ki piha preko vgrajenega mikrofona. Upoštevajte, da lahko to vpliva tudi na druge zvoke.

Izbira [ On ] za [ Zmanjšanje šuma vetra ] ne vpliva na dodatne stereo mikrofone. Zmanjševanje hrupa vetra za izbirne stereo mikrofone, ki podpirajo to funkcijo, je mogoče omogočiti ali onemogočiti s kontrolniki mikrofona.