Изтрийте няколко изображения. За повече информация вижте “Менюто за възпроизвеждане” ( Меню за възпроизвеждане ).

Опция

Описание

Q

[ Избрано ]

Изтрийте избраните снимки.

i

[ Изберете дата ]

Изтрийте всички снимки, направени на избрани дати.

R

[ Всички ]

Изтрийте всички снимки в папката, избрана в момента за [ Папка за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане.

  • Ако са поставени две карти с памет, можете да изберете картата, от която ще бъдат изтрити снимките.