Изберете дали снимките да се показват автоматично на монитора веднага след заснемане. Ако е избрано [ Off ], снимките могат да се показват само чрез натискане на бутона K