Оценете снимки.

  • Маркирайте снимки с помощта на мултиселектора.

  • Задръжте бутона W ( Y ) и натиснете 1 или 3 , за да изберете оценка от нула до пет звезди, или изберете d за да маркирате снимката като кандидат за по-късно изтриване.

  • За да видите маркираната снимка на цял екран, натиснете и задръжте бутона X ( T ).

  • Натиснете J за да запазите промените.