Оценете снимките.

  • Маркирайте снимки с помощта на мултиселектора.

  • Задръжте бутона W ( Y ) и натиснете 1 или 3 да изберете оценка от нула до пет звезди, или изберете d да маркирате снимката като кандидат за по-късно изтриване.

  • За да видите маркираната картина на цял екран, натиснете и задръжте бутона X ( T ).

  • Натиснете J да запазите промените.