Formatirajte pomnilniške kartice. Za začetek formatiranja izberite režo za pomnilniško kartico in izberite [ Da ]. Upoštevajte, da formatiranje trajno izbriše vse slike in druge podatke na kartici. Pred formatiranjem poskrbite, da boste po potrebi naredili varnostne kopije.

Med formatiranjem

Ne izklapljajte fotoaparata ali odstranjujte pomnilniških kartic, dokler se ne prikaže sporočilo [ Formating memory card. ] izbriše z zaslona.

Format z dvema gumboma
  • Istočasno pritisnite in držite O ( Q ) in S ( Q ) več kot dve sekundi, dokler C se na nadzorni plošči ne prikaže utripajoči indikator pomnilniške kartice; nato lahko znova pritisnete dva gumba ( O / Q in S / Q ), da formatirate trenutno pomnilniško kartico.

  • Če sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, bo utripajoči indikator prikazal kartico, izbrano za formatiranje. Če želite izbrati drugo kartico, zavrtite glavni gumb za upravljanje, medtem ko C utripa.

  • Med formatiranjem ne izklapljajte fotoaparata in ne odstranjujte baterije ali pomnilniške kartice.