Dodajte komentar novim fotografijam, ko so posnete. Komentarje si lahko ogledate kot metapodatke v ViewNX‑i ali Capture NX-D.

Vnesite komentar

Vnesite komentar do 36 znakov. Označite [ Input comment ] in pritisnite 2 da prikažete pogovorno okno za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte »Vnos besedila« ( Vnos besedila ).

Priložite komentar

Če želite pripombo priložiti naslednjim fotografijam, označite [ Priloži komentar ], pritisnite 2 in potrdite, da se v sosednjem potrditvenem polju prikaže M Pritisnite J da shranite spremembe in zapustite; komentar bo priložen vsem nadaljnjim fotografijam.

Informacije o fotografiji

Komentarje si lahko ogledate na strani s podatki o fotografiranju v prikazu informacij o fotografiji.