Prilagodite nastavitve za nadzor na dotik monitorja.

Omogoči/onemogoči upravljanje na dotik

Omogočite ali onemogočite kontrole na zaslonu na dotik. Izberite [ Samo predvajanje ], da omogočite upravljanje na zaslonu na dotik samo v načinu predvajanja.

Pomiki predvajanja v celotnem formatu

Izberite, ali se naslednja slika v celozaslonskem predvajanju prikaže s premikom levo ali desno.

Možnost

Opis

S

[ Levo U Desno ]

Povlecite levo, da prikažete naslednjo sliko.

T

[ Levo V Desno ]

Povlecite desno, da prikažete naslednjo sliko.