Prikažite informacije o nagibu in nagibu na podlagi informacij senzorja nagiba kamere.

  • Če kamera ni nagnjena ne levo ne desno, bo referenčna črta zvitka postala zelena. Če fotoaparat ni nagnjen ne naprej ne nazaj, bo pika ( I ) na sredini zaslona postala zelena.

  • Vsaka delitev je enaka 5°.

    Raven kamere

    Kamera nagnjena levo ali desno

    Kamera je nagnjena naprej ali nazaj

Nagibanje kamere

Prikaz navideznega obzorja ni natančen, če je fotoaparat nagnjen pod ostrim kotom naprej ali nazaj. Če kamera ne more izmeriti nagiba, količina nagiba ne bo prikazana.