Dodajte informacije o avtorskih pravicah novim fotografijam, ko so posnete. Podatke o avtorskih pravicah si lahko ogledate kot metapodatke v ViewNX‑i ali Capture NX-D.

Vnesite imena fotografa (največ 36 znakov) in imetnika avtorskih pravic (največ 54 znakov). Označite [ Izvajalec ] ali [ Avtorske pravice ] in pritisnite 2 da se prikaže pogovorno okno za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte »Vnos besedila« ( Vnos besedila ).

Če želite naslednjim fotografijam priložiti podatke o avtorskih pravicah, označite [ Priloži informacije o avtorskih pravicah ], pritisnite 2 in potrdite, da se v sosednjem potrditvenem polju prikaže M Pritisnite J da shranite spremembe in zapustite; podatki o avtorskih pravicah bodo priloženi vsem nadaljnjim fotografijam.

Informacije o avtorskih pravicah
  • Da preprečite nepooblaščeno uporabo imen izvajalcev ali imetnikov avtorskih pravic, se prepričajte, da [ Priloži podatke o avtorskih pravicah ] ni izbrana, preden posodite ali prenesete fotoaparat na drugo osebo. Prav tako se morate prepričati, da sta polja za izvajalca in avtorske pravice prazna.

  • Nikon ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali spore, ki izhajajo iz uporabe možnosti [ Informacije o avtorskih pravicah ].

Informacije o fotografiji

Informacije o avtorskih pravicah so vključene v podatke o fotografiranju, prikazane na zaslonu informacij o fotografiji.