Prilagodite nastavitve za uporabo, ko je kamera povezana z napravo, ki zagotavlja podatke o lokaciji, in sicer s sprejemnikom GPS ali pametno napravo z aplikacijo SnapBridge. Za več informacij o SnapBridgeu si oglejte spletno pomoč aplikacije.

Možnost

Opis

[ Časovnik pripravljenosti ]

Če je izbrana [ Omogoči ], ko je priključen sprejemnik GPS, se bodo merilniki osvetlitve samodejno izklopili, če v obdobju, določenem z nastavitvijo po meri c2 [ Časovnik pripravljenosti , ne bo izvedena nobena operacija]. Izpraznitev baterije se zmanjša.

[ Položaj ]

Oglejte si podatke o lokaciji, ki jih posreduje sprejemnik GPS ali pametna naprava. Prikazani elementi se razlikujejo glede na vir.

[ Nastavi uro s satelita ]

Izberite [ Da ], da sinhronizirate uro fotoaparata s časom, ki ga sporoči naprava GPS.