AF alanı modu için [ Otomatik alan AF ] dışında bir seçenek seçildiğinde, manuel netleme noktası seçimi için kullanılabilen netleme noktası sayısını seçin.

Seçenek

Tanım

R

[ Tüm noktalar ]

Geçerli AF alanı modunda kullanılabilen her netleme noktası seçilebilir. Kullanılabilir noktaların sayısı AF alanı moduna göre değişir.

I

[ Her diğer nokta ]

Mevcut netleme noktalarının sayısı, [ Tüm noktalar ] seçildiğinde mevcut sayının dörtte birine düşürülür. Hızlı netleme noktası seçimi için kullanın.

  • Bunun, [ Kesin AF ] ve [ Geniş alan AF (L) ] modlarında canlı görüntü çekimi için kullanılabilen netleme noktası sayısı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarının Yapılması

a: Otomatik Odaklama01

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film