Vizör çekimi sırasında i düğmesine basıldığında görüntülenen i menüsünde listelenen öğeleri seçin. i menüsünü özelleştirme hakkında bilgi için bkz. " i Menüsünü Özelleştirme: i Menüsünü Özelleştirme" ( i Menüsünü Özelleştirme: i Menüsünü Özelleştir ).

Öğe

0

J

[ Görüntü alanını seçin ]

Görüntü Alanı Ayarlarını Yapma

8

[ Görüntü kalitesi ]

Görüntü Kalitesinin Ayarlanması

o

[ Görüntü boyutu ]

Görüntü Boyutu Seçme

N

[ Hafıza kartı bilgilerini görüntüle ]

Hafıza Kartı Bilgilerini Görüntüle

E

[ Pozlama telafisi ]

Pozlama Telafisi

9

[ ISO duyarlılığı ayarları ]

Kameranın Işığa Duyarlılığını Ayarlama (ISO Duyarlılığı)

m

[ Beyaz dengesi ]

Farklı Işık Kaynakları ile Doğal Renklerin Elde Edilmesi (Beyaz Dengesi)

h

[ Picture Control Ayarla ]

Görüntü İşleme (Resim Kontrolleri)

p

[ Renk alanı ]

Renk Alanı

y

[ Etkin D-Lighting ]

Aktif D-Lighting

q

[ Uzun pozlama NR ]

Uzun Pozlama NR

r

[ Yüksek ISO KA'sı ]

Yüksek ISO NR

w

[ Ölçüm ]

Kameranın Pozlamayı Nasıl Ayarlayacağını Seçme

c

[ Flaş modu ]

Flaş Modları

Y

[ Flaş telafisi ]

Flaş Telafisi

g

[ Otomatik odaklama modu ]

Otomatik Odaklama Modu

t

[ AF alanı modu ]

AF Alanı Modu

t

[ Otomatik basamaklama ]

Bir Dizi Fotoğraf Üzerinde Pozlamanın veya Beyaz Dengesinin Değişmesi (Basamaklama)

$

[ Çoklu pozlama ]

Çoklu Pozlamayı Tek Bir Fotoğrafta Birleştirme (Çoklu Pozlama)

2

[ HDR (yüksek dinamik aralık) ]

Yüksek Dinamik Aralık (HDR)

7

[ Aralıklı çekim ]

Belirli Bir Aralıkta Fotoğraf Çekme (Aralıklı Zamanlayıcılı Çekim)

8

[ Zaman aralıklı film ]

Fotoğraflardan Film Oluşturma (Zaman Aralıklı Film)

9

[ Odak kaydırmalı çekim ]

Bir Dizi Fotoğraf Üzerinde Odaklamayı Değiştirme (Odak Kaydırmalı Çekim)

v

[ Yayın modunu görüntüle ]

Yayın Modunu Görüntüle

w

[ Özel kontroller ]

f3: Özel Kontroller

z

[ Pozlama gecikme modu ]

d4: Pozlama Gecikme Modu

Z

[ Bluetooth bağlantısı ]

Bluetooth Bağlantısı

U

[ Wi‑Fi bağlantısı ]

Wi‑Fi Bağlantısı

Hafıza Kartı Bilgilerini Görüntüle

Yeni resimler için hedef olarak seçili olan yuvayı ve iki hafıza kartı takıldığında kartın Yuva 2'de oynadığı rolü görüntüleyin. Bu öğe seçilen seçeneği görüntülemek için kullanılabilir ancak değiştirmek için kullanılamaz.

Yayın Modunu Görüntüle

Geçerli yayın modunu görüntüleyin. Bu öğe seçilen seçeneği görüntülemek için kullanılabilir ancak değiştirilemez.

Bluetooth Bağlantısı

Bluetooth bağlantısını açın veya kapatın.

Wi‑Fi Bağlantısı

Wi‑Fi'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

  • Bilgisayarlara veya fotoğraf makinesi ile SnapBridge uygulamasını çalıştıran akıllı telefonlar veya tabletler (akıllı cihazlar) arasında kablosuz bağlantılar kurmak için Wi‑Fi'yi etkinleştirin.

  • Wi-Fi'yi kapatmak için i menüsünde [ Wi-Fi bağlantısı ] seçeneğini vurgulayın ve J düğmesine basın; Wi‑Fi o anda etkinse, [ Wi‑Fi bağlantısını kapat ] istemi görüntülenecektir. Bağlantıyı sonlandırmak için J tuşuna basın.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarının Yapılması

a: Otomatik Odaklama01

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film