Vizör, kontrol paneli ve bilgi ekranındaki pozlama göstergelerinin solda negatif değerlerle ve sağda pozitif değerlerle mi yoksa solda pozitif değerlerle ve sağda negatif değerlerle mi görüntüleneceğini seçin.

Seçenek

Tanım

V

Gösterge solda pozitif değerlerle ve sağda negatif değerlerle görüntülenir.

W

Gösterge solda negatif değerlerle ve sağda pozitif değerlerle görüntülenir.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarının Yapılması

a: Otomatik Odaklama01

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film