Bir dosya numaralandırma seçeneği seçin.

Seçenek

Tanım

[ Açık ]

Fotoğraf makinesine yeni bir klasör oluşturulduğunda veya yeni bir hafıza kartı takıldığında, dosya numaralandırması kullanılan son numaradan devam edecektir. Bu, birden fazla kart kullanıldığında yinelenen dosya adlarının oluşmasını en aza indirerek dosya yönetimini basitleştirir.

[ Kapalı ]

Yeni bir klasör oluşturulduğunda veya yeni bir hafıza kartı takıldığında, dosya numaralandırma 0001'den yeniden başlar. Geçerli klasörde zaten görüntüler varsa, dosya numaralandırma bunun yerine geçerli klasördeki en yüksek dosya numarasından devam eder. [ Açık ] seçeneğini seçtikten sonra [ Kapalı ] seçeneğini belirlerseniz, fotoğraf makinesi geçerli dosya numarasını kaydedecektir. Bir sonraki [ Açık ] seçildiğinde dosya numaralandırma önceden saklanan değerden devam edecektir.

[ Sıfırla ]

[ Açık ] için dosya numaralandırmasını sıfırlayın. Geçerli klasör boşsa, dosya numaralandırması bir sonraki fotoğrafın çekilmesiyle 0001'den yeniden başlayacaktır. Geçerli klasör görüntüler içeriyorsa, çekilen bir sonraki fotoğrafa, geçerli klasördeki en yüksek dosya numarasına bir eklenerek bir dosya numarası atanacaktır.

Dosya Numarası Sırası
  • Geçerli klasörde 9999 numaralı bir resim varken bir resim çekilirse, yeni bir klasör oluşturulacak ve dosya numaralandırması 0001'den yeniden başlayacaktır.

  • Geçerli klasör numarası 999'a ulaştığında, fotoğraf makinesi artık yeni klasör oluşturamayacak ve aşağıdaki durumlarda deklanşör devre dışı bırakılacaktır:

    • Geçerli klasör 5000 resim içeriyor (ayrıca, fotoğraf makinesi maksimum uzunlukta bir filmi kaydetmek için gereken dosya sayısının klasörün 5000'den fazla dosya içermesiyle sonuçlanacağını hesaplarsa film kaydı devre dışı bırakılır)

    • Geçerli klasör 9999 numaralı bir resim içeriyor (ayrıca, fotoğraf makinesi maksimum uzunlukta bir filmi kaydetmek için gereken dosya sayısının 9999'un üzerinde bir dosya numarasına yol açacağını hesaplarsa film kaydı devre dışı bırakılır)

    Çekime devam etmek için Özel Ayar d7 [ Dosya numarası sırası ] için [ Sıfırla ] seçeneğini seçin ve ardından mevcut hafıza kartını formatlayın veya yeni bir hafıza kartı takın.

Klasör Numaralandırma
  • Geçerli klasörde 5000 resim veya 9999 numaralı resim bulunurken bir resim çekilirse, yeni bir klasör oluşturulacak ve geçerli klasör olarak seçilecektir.

  • Yeni klasöre mevcut klasör numarasından bir büyük numara atanır. Bu numaraya sahip bir klasör zaten mevcutsa, yeni klasöre mevcut en düşük klasör numarası atanacaktır.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarının Yapılması

a: Otomatik Odaklama01

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film