Aşağıdaki netleme noktası görüntüleme seçenekleri arasından seçim yapın:

Odak Noktası Aydınlatması

Aktif netleme noktasının vizörde vurgulanıp vurgulanmayacağını seçin.

Seçenek

Açıklama

[ Otomatik ]

Seçilen netleme noktası, arka planla kontrast oluşturmak için gerektiğinde otomatik olarak kırmızıyla vurgulanır.

[ Açık ]

Arka planın parlaklığı ne olursa olsun, seçilen netleme noktası her zaman kırmızıyla vurgulanır. Arka planın parlaklığına bağlı olarak seçilen netleme noktasının görülmesi zor olabilir.

[ Kapalı ]

Seçilen netleme noktası vurgulanmaz.

Manuel Odak Modu

Seçenek

Açıklama

[ Açık ]

Netleme noktası, manuel netleme modunda her zaman görüntülenir.

[ Kapalı ]

Netleme noktası yalnızca netleme noktası seçimi sırasında görüntülenir.

Dinamik Alan AF Yardımcısı

Dinamik alan AF modunda hem seçilen netleme noktasının hem de çevredeki netleme noktalarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Seçenek

Açıklama

[ Açık ]

Hem seçili netleme noktasını hem de çevreleyen netleme noktalarını görüntüleyin.

[ Kapalı ]

Yalnızca seçili netleme noktasını görüntüleyin.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarlanması

a: Otomatik odaklama01

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film