Aşağıdaki netleme noktası görüntüleme seçenekleri arasından seçim yapın:

Odak Noktası Aydınlatması

Etkin netleme noktasının vizörde vurgulanıp vurgulanmayacağını seçin.

Seçenek

Tanım

[ Otomatik ]

Seçilen netleme noktası, arka planla kontrast oluşturmak için gerektiği şekilde otomatik olarak kırmızı renkte vurgulanır.

[ Açık ]

Seçilen netleme noktası, arka planın parlaklığına bakılmaksızın her zaman kırmızı renkte vurgulanır. Arka planın parlaklığına bağlı olarak seçilen netleme noktasının görülmesi zor olabilir.

[ Kapalı ]

Seçilen netleme noktası vurgulanmaz.

Manuel Odaklama Modu

Seçenek

Tanım

[ Açık ]

Netleme noktası, manuel netleme modunda her zaman görüntülenir.

[ Kapalı ]

Netleme noktası yalnızca netleme noktası seçimi sırasında görüntülenir.

Dinamik Alan AF Yardımı

Hem seçilen netleme noktasının hem de çevredeki netleme noktalarının dinamik alan AF modunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Seçenek

Tanım

[ Açık ]

Hem seçilen netleme noktasını hem de çevredeki netleme noktalarını görüntüleyin.

[ Kapalı ]

Yalnızca seçilen netleme noktasını görüntüleyin.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarının İnce Ayarının Yapılması

a: Otomatik Odaklama01

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film