Изберете Вкл., за да намалите вибрациите, причинени от затвора, когато снимате пейзажи и други статични обекти ( 0 Безшумна фотография ). Препоръчва се използването на статив. Снимките се правят с помощта на електронния затвор, независимо от избраната опция за Персонализирана настройка d4 ( Тип на затвора ). Независимо от опцията, избрана за Опции за звуков сигнал в менюто за настройка, звуков сигнал няма да прозвучи, когато фотоапаратът фокусира или самоснимачката отброява, както светкавицата, така и намаляването на шума при дълга експозиция ще бъдат деактивирани. В режими на непрекъснато освобождаване скоростта на напредване на кадрите ще се промени ( 0 Frame Advance Rate ).