Режимът на фокусиране контролира как фокусира камерата. За повече информация вижте „Избор на режим на фокусиране“ ( 0 Избор на режим на фокусиране ).