Изберете как камерата избира точката на фокусиране за автоматично фокусиране. За повече информация вижте “Режим на AF-зона” ( 0 AF-Area Mode ).