Juster følgende ISO-følsomhetsinnstillinger.

  • Maksimal følsomhet : Velg øvre grense for automatisk ISO-følsomhetskontroll fra verdier mellom ISO 200 og 25600. Auto ISO-følsomhetskontroll brukes i modusene P , S , og A og når er valgt for Auto ISO-kontroll (modus M) i modus M .
  • Auto ISO-kontroll (modus M) : Velg for å aktivere automatisk ISO-følsomhetskontroll i modus M , Av for å bruke verdien valgt for ISO-følsomhet (modus M) .
  • ISO-følsomhet (modus M) : Velg ISO-følsomhet for modus M fra verdier mellom ISO 100 og 25600. Auto ISO-følsomhetskontroll brukes i andre moduser.

Automatisk ISO-følsomhetskontroll

Ved høy ISO-følsomhet kan kameraet ha problemer med å fokusere og støy (tilfeldig fordelte lyse piksler, tåke eller linjer) kan øke. Dette kan forhindres ved å velge en lavere verdi for ISO-følsomhetsinnstillinger > Maksimal følsomhet .