Slå innebygde eller eksterne mikrofoner på eller av eller juster mikrofonfølsomheten. Velg Auto for å justere følsomheten automatisk eller Mikrofon av for å slå av lydopptak; for å velge mikrofonfølsomhet manuelt, velg Manuell og velg en følsomhet.

2 -ikonet

Filmer tatt opp med mikrofon av valgt for mikrofonfølsomhet indikeres med et 2 -ikon.