Reduser flimmer og bånd når du tar opp filmer under lysrør eller kvikksølvdamplys. Velg Auto for å la kameraet velge riktig frekvens automatisk, eller manuelt tilpasse frekvensen til den lokale strømforsyningen.

"Flimringsreduksjon" i filmopptaksmenyen

Hvis Auto ikke gir de ønskede resultatene og du er usikker på frekvensen til den lokale strømforsyningen, test både 50 og 60 Hz alternativene og velg den som gir best resultat. Flimmerreduksjon gir kanskje ikke de ønskede resultatene hvis motivet er veldig lyst, i så fall bør du prøve å velge en mindre blenderåpning (høyere f-tall). For å forhindre flimmer, velg modus M og velg en lukkerhastighet tilpasset frekvensen til den lokale strømforsyningen: 1/125 s, 1/60 s eller 1/30 s for 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s eller 1/25 s for 50 Hz.