Du kan velge utløsermodus for bilder tatt i filmmodus ( 0 Ta opp filmer ( b -modus) ).

Alternativ Beskrivelse
U Enkel ramme Kameraet tar ett bilde hver gang utløseren trykkes ned. Uansett hvilket alternativ som er valgt, kan maksimalt 40 bilder tas med hver film.
c Kontinuerlige Kameraet tar bilder mens utløseren holdes nede; lengden på tilgjengelig tid for seriebildet vises i opptaksdisplayet. Bildefrekvensen varierer med alternativet valgt for Bildestørrelse/bildefrekvens i filmopptaksmenyen. Bare ett bilde kan tas om gangen mens filmopptak pågår.