Simboli in konvencije

Za lažje iskanje informacij, ki jih potrebujete, se uporabljajo naslednji simboli in konvencije:

D Ta ikona označuje opombe, informacije, ki jih morate prebrati pred uporabo tega izdelka.
A Ta ikona označuje nasvete, dodatne informacije, ki vam bodo morda v pomoč pri uporabi tega izdelka.
0 Ta ikona označuje sklicevanje na druge razdelke v tem priročniku.

Elementi menija, možnosti in sporočila, ki se prikažejo na zaslonih fotoaparata, so prikazani krepko . V tem priročniku se prikaz na monitorju fotoaparata in iskalu med fotografiranjem imenuje »zaslon za fotografiranje«; v večini primerov ilustracije prikazujejo monitor.

Ta fotoaparat uporablja pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC, ki jih v tem priročniku imenujemo »pomnilniške kartice«.

V tem priročniku so pametni telefoni in tablični računalniki označeni kot »pametne naprave«.

Nastavitve kamere

Pojasnila v tem priročniku predvidevajo, da so uporabljene privzete nastavitve.

A Za vašo varnost

Pred prvo uporabo fotoaparata preberite varnostna navodila v “Za vašo varnost” ( 0 Za vašo varnost ).