Vrste omrežnih povezav, ki so na voljo s kamero, so prikazane spodaj.