Pritisnite O da izbrišete trenutno sliko, ali uporabite možnost Izbriši v meniju za predvajanje, da izbrišete več izbranih slik, vse slike, posnete na izbrani datum, ali vse slike v trenutni mapi za predvajanje (zaščitenih slik ni mogoče izbrisati). Pri brisanju slik bodite previdni, saj jih, ko jih izbrišete, ni mogoče obnoviti.

Med predvajanjem

Pritisnite O da izbrišete trenutno fotografijo.

 1. Pritisnite gumb O

  Prikazalo se bo potrditveno pogovorno okno.

 2. Ponovno pritisnite O

  Če želite izbrisati sliko, znova O Za izhod brez brisanja slike pritisnite K

Meni za predvajanje

Element Izbriši v meniju za predvajanje vsebuje naslednje možnosti. Upoštevajte, da bo glede na število slik morda potrebno nekaj časa za brisanje.

Možnost Opis
Q Izbrano Izbriši izbrane slike.
i Izberite datum Izbrišite vse slike, posnete na izbrane datume ( 0 Izberite datum: Brisanje slik, posnetih na izbrane datume ).
R vse Izbrišite vse slike v mapi, ki je trenutno izbrana za predvajanje ( 0 Mapa za predvajanje).

Izbrano: Brisanje izbranih slik

Če želite izbrisati več izbranih slik, izberite Izbrano in sledite spodnjim korakom.

 1. Izberite slike.

  Z večnamenskim izbirnikom označite sliko in tapnite W da izberete ali prekličete izbiro. Izbrane slike so označene z O (za ogled označene slike na celotnem zaslonu se dotaknite in držite X ). Ponovite po želji, da izberete dodatne slike.

 2. Izbrišite izbrane slike.

  Pritisnite J Prikazalo se bo potrditveno pogovorno okno; označite Yes in pritisnite J

Izberite datum: Brisanje slik, posnetih na izbrane datume

Če želite izbrisati vse nezaščitene slike, posnete na izbrane datume, v meniju za predvajanje izberite Izbriši > Izberi datum in sledite spodnjim korakom.

 1. Izberite datume.

  Označite datum in pritisnite 2 da izberete vse slike, posnete na označeni datum. Izbrani datumi so označeni z ikono M Ponovite po želji, da izberete dodatne datume; da prekličete izbiro datuma, ga označite in pritisnite 2 .

 2. Izbrišite slike, posnete na izbrane datume.

  Pritisnite J Prikazalo se bo potrditveno pogovorno okno; označite Yes in pritisnite J