Če želite povečati med celozaslonskim predvajanjem, tapnite X ali pritisnite J

Navigacijsko okno

Vodnik na zaslonu

Medtem ko je povečava v veljavi, lahko:

  • Povečanje ali pomanjšanje/ogled drugih področij slike : tapnite X ali uporabite poteze za raztegovanje, da povečate največ približno 21× za velike slike, 16× za srednje slike in 10× za majhne slike, ustvarjene z DX (24× 16) izbrano za območje slike. Dotaknite se W ali uporabite poteze za ščipanje, da pomanjšate. Medtem ko je fotografija povečana, uporabite večnamenski izbirnik ali podrsajte s prstom po zaslonu, da si ogledate področja, ki trenutno niso vidna na zaslonu. Večnamenski izbirnik držite pritisnjen, da se hitro pomikate na druga področja okvirja. Po spremembi razmerja povečave se za nekaj sekund prikaže navigacijsko okno; območje, ki je trenutno vidno na zaslonu, je označeno z rumeno obrobo. Vrstica pod navigacijskim oknom prikazuje razmerje povečave in obarva zeleno pri 1 : 1.
  • Izbira obrazov : obrazi, zaznani med povečavo, so v navigacijskem oknu označeni z belimi obrobami. Zavrtite gumb za podukaze ali tapnite vodnik na zaslonu, da si ogledate druge obraze.
  • Ogled drugih slik : Zavrtite glavni gumb za ukaze ali tapnite e ali f na dnu zaslona, da si ogledate isto lokacijo na drugih fotografijah pri trenutnem razmerju povečave. Povečava predvajanja se prekliče, ko se prikaže film.
  • Vrnitev v način fotografiranja : Pritisnite sprožilec do polovice ali pritisnite K da zapustite način fotografiranja.
  • Prikaz menijev : Pritisnite G za ogled menijev.