V tem razdelku so navedeni indikatorji in sporočila o napakah, ki se prikažejo na zaslonu fotoaparata.

Kazalniki

Na zaslonu fotoaparata se prikažejo naslednji indikatorji:

Indikator Problem Rešitev
H Nizka baterija. Pripravite popolnoma napolnjeno rezervno baterijo.
F–– Objektiv ni pravilno pritrjen. Prepričajte se, da je leča pravilno pritrjena in da so izvlečne leče podaljšane. Ta indikator je prikazan tudi, ko je objektiv brez CPE pritrjen prek adapterja za montažo, vendar v tem primeru ni treba ukrepati.

Žarnica

(utripa)

Žarnica izbrana v načinu S. Spremenite hitrost zaklopa ali izberite način M.

Čas

(utripa)

Čas, izbran v načinu S.

c

(utripa)

Vgrajena ali izbirna bliskavica je sprožila polno moč; fotografija je morda premalo osvetljena. Preverite fotografijo na zaslonu; če je premalo osvetljen, prilagodite nastavitve in poskusite znova.
Predmeti so videti temni in premalo osvetljeni. Uporabite vgrajeno ali dodatno bliskavico.
(Indikatorji osvetlitve in prikaz hitrosti zaklopa ali zaslonke utripajo) Zadeva je presvetla; fotografija bo preosvetljena.
 • Zmanjšajte občutljivost ISO.
 • Uporabite izbirni filter ND. V načinu:

  S Povečajte hitrost zaklopa

  A Izberite manjšo zaslonko (višja f-številka)

 • 4 Izberite drug način fotografiranja
Tema je pretemna; fotografija bo premalo osvetljena.
 • Povečajte občutljivost ISO.
 • Uporabite vgrajeno ali dodatno bliskavico. V načinu:

  S Nižja hitrost zaklopa

  A Izberite večjo zaslonko (nižje število f)

Poln

(utripa)

Pomnilnik ni dovolj za snemanje nadaljnjih slik pri trenutnih nastavitvah ali pa je fotoaparatu zmanjkalo številk datotek ali map.
 • Zmanjšajte kakovost ali velikost.
 • Izbrišite slike po kopiranju pomembnih slik v računalnik ali drugo napravo.
 • Vstavite novo pomnilniško kartico.

Napaka

(utripa)

Okvara kamere. Sprostite zaklop. Če se napaka ponavlja ali se pojavlja pogosto, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem Nikon.

Sporočila o napakah

Na zaslonu fotoaparata se lahko prikažejo naslednja sporočila o napakah:

Sporočilo Problem Rešitev
Sprožilec je onemogočen. Napolnite baterijo. Baterija je prazna.
 • Zamenjajte z rezervno baterijo.
 • Napolnite baterijo.

Te baterije ni mogoče uporabiti. S to kamero ne komunicira pravilno. Za varno uporabo fotoaparata izberite baterijo, ki je namenjena za uporabo v tem fotoaparatu.

Podatki o bateriji niso na voljo.
 • Baterije ni mogoče uporabiti. Obrnite se na Nikonov pooblaščeni serviser.
 • Nivo baterije je izjemno nizek; napolnite baterijo.
Baterija ne more zagotoviti podatkov v kamero. Zamenjajte baterije drugih proizvajalcev z originalnimi Nikonovimi baterijami.
Brez pomnilniške kartice. Kamera ne zazna pomnilniške kartice. Izklopite fotoaparat in preverite, ali je kartica pravilno vstavljena.

Do te pomnilniške kartice ni mogoče dostopati.

Vstavite drugo kartico.

Napaka pri dostopu do pomnilniške kartice.
 • Uporabite kartico, ki jo je odobril Nikon.
 • Če se napaka ponavlja po večkratnem izvrženju in ponovnem vstavljanju kartice, je kartica morda poškodovana. Obrnite se na prodajalca ali Nikonovega pooblaščenega serviserja.
Nove mape ni mogoče ustvariti. Po kopiranju pomembnih slik v računalnik ali drugo napravo izbrišite datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.

Pomnilniška kartica je zaklenjena.

Zaklep potisnite v položaj za pisanje.

Pomnilniška kartica je zaščitena pred pisanjem (»zaklenjena«). Potisnite stikalo za zaklepanje v položaj “write” ( 0 Stikalo za zaščito pred pisanjem).

Ta kartica ni formatirana.

Formatirajte kartico.

Pomnilniška kartica ni bila formatirana za uporabo v fotoaparatu. Formatirajte pomnilniško kartico ali vstavite novo pomnilniško kartico.

Snemanje je prekinjeno.

Prosim počakaj.

Pomnilniška kartica ne podpira zahtevane hitrosti zapisovanja filmov. Uporabite kartico, ki podpira zahtevano hitrost pisanja, ali možnost spremembe, izbrano za Velikost sličic/hitrost sličic v meniju za snemanje videoposnetkov.
Kamera je prevroča. Ne morete ga uporabljati, dokler se ne ohladi. Prosim počakaj. Kamera se bo sama izklopila. Notranja temperatura kamere je visoka. Počakajte, da se notranji krogi ohladijo, preden nadaljujete s fotografiranjem.
Visoka temperatura baterije. Odstranite baterijo in počakajte, da se ohladi.
Mapa ne vsebuje slik. Na pomnilniški kartici ni vidnih slik. Vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje vidne slike.
V mapah, izbranih za predvajanje, ni vidnih slik. Uporabite element mape za predvajanje v meniju za predvajanje, da izberete mapo, ki vsebuje vidne slike.
Te datoteke ni mogoče prikazati. Datoteka je bila urejena v računalniku ali ni v skladu s standardi DCF ali je datoteka poškodovana. Datoteke ni mogoče videti na fotoaparatu.
Te datoteke ni mogoče izbrati. Izbrane slike ni mogoče retuširati. Slik, ustvarjenih z drugimi napravami, ni mogoče retuširati.
Tega filma ni mogoče urejati. Izbranega filma ni mogoče urejati.
 • Filmov, ustvarjenih z drugimi napravami, ni mogoče urejati.
 • Filmi morajo biti dolgi vsaj dve sekundi.
Preverite tiskalnik. Napaka tiskalnika. Preverite tiskalnik. Za nadaljevanje izberite Nadaljuj (če je na voljo) * .
Preverite papir. Papir v tiskalniku ni izbrane velikosti. Vstavite papir pravilne velikosti in izberite Nadaljuj * .
Zastoj papirja. Papir se je zagozdil v tiskalniku. Počistite zastoj in izberite Nadaljuj * .
Zmanjkalo papirja. Tiskalniku je zmanjkalo papirja. Vstavite papir izbrane velikosti in izberite Nadaljuj * .
Preverite dobavo črnila. Napaka črnila. Preverite črnilo. Za nadaljevanje izberite Nadaljuj * .
Zmanjkalo črnila. Tiskalniku je zmanjkalo črnila. Zamenjajte črnilo in izberite Nadaljuj * .

Za več informacij glejte priročnik tiskalnika.