Pritisnite i da prikažete meni i

Označite elemente z večnamenskim izbirnikom in pritisnite J za ogled možnosti, nato označite možnost in pritisnite J da jo izberete in se vrnete v i (za izhod na prejšnji zaslon brez spreminjanja nastavitev, pritisnite i ).

Gumb za ukaze

Nastavitve za označene elemente lahko prilagodite tudi tako, da zavrtite glavni gumb za ukaze, da izberete možnost in nato pritisnete J (podmožnosti, če so na voljo, jih lahko izberete z vrtenjem gumba za podukaze; v nekaterih primerih je mogoče enake možnosti izbrano s katerim koli gumbom). Trenutna možnost bo izbrana tudi, če z večnamenskim izbirnikom označite drug element ali pritisnete sprožilec do polovice.