Fotoaparat lahko uporabljate z eno ali več oddaljenimi bliskavicami (Advanced Wireless Lighting ali AWL). Za informacije o uporabi bliskavice, nameščene na čevlju za dodatno opremo fotoaparata, glejte »Fotografija z bliskavico na fotoaparatu« ( 0 Fotografija z bliskavico na fotoaparatu ).

V tem poglavju so operacije, ki vključujejo dodatno opremo, povezano s fotoaparatom, označene s C , operacije, ki vključujejo oddaljene bliskavice z f . Za več informacij o f glejte priročnik, ki je priložen bliskavici.