Nove funkcije, ki so na voljo z različico vdelane programske opreme kamere “C” 2.10, so opisane spodaj.

Shranjevanje položaja fokusa

V nastavitveni meni je bila dodana možnost Shrani položaj fokusa. Če je izbrana možnost On , se bo položaj ostrenja, ki je bil v veljavi, ko je fotoaparat izklopljen, obnovljen, ko ga naslednjič vklopite.

  • Položaj ostrenja se lahko spremeni s prilagoditvami povečave ali nihanji temperature okolja.
  • Ta možnost velja samo, če se fotoaparat uporablja z objektivi za samodejno ostrenje z nastavkom Z.
  • Če izberete Vklop, se lahko čas zagona kamere podaljša.