Rešitve za nekatere pogoste težave so navedene spodaj. Informacije o odpravljanju težav za aplikacijo SnapBridge najdete v spletni pomoči aplikacije, ki si jo lahko ogledate na:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Za informacije o pripomočku Wireless Transmitter Utility ali Camera Control Pro 2 glejte spletno pomoč za zadevno aplikacijo.

Problem Rešitev
Kamera prikaže napako TCP/IP.

Preverite nastavitve gostiteljskega računalnika ali brezžičnega usmerjevalnika in ustrezno prilagodite nastavitve kamere.

Fotoaparat prikaže napako »brez pomnilniške kartice«.

Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno vstavljena.

Nalaganje je prekinjeno in se ne more nadaljevati.

Nalaganje se bo nadaljevalo, če fotoaparat izklopite in nato znova vklopite.

Povezava je nezanesljiva.

Če je za Kanal izbrano Samodejno , izberite Ročno in kanal izberite ročno.

Če je kamera povezana z računalnikom v infrastrukturnem načinu, preverite, ali je usmerjevalnik nastavljen na kanal med 1 in 8.