Pri privzetih nastavitvah se v i za filmski način prikažejo naslednji elementi.

»Enako kot nastavitve fotografij«

Če je v meniju za snemanje filma izbrana enaka kot nastavitev fotografije za Nastavitev nadzora slike , ravnovesja beline , aktivnega D-Lighting ali optičnega VR , se bo v zgornjem levem kotu i h , ki označuje, da so izbrane možnosti za te nastavitve v foto načinu veljajo tudi v načinu filma in obratno.

Nastavite nadzor slike

Izberite Picture Control za snemanje filma. Za več informacij glejte »Nastavitev nadzora slike« ( 0 Nastavitev nadzora slike ).

Ravnovesje beline

Prilagodite ravnovesje beline za snemanje filma. Za več informacij glejte »Uravnoteženost beline« ( 0 Ravnovesje beline , Ravnovesje beline ).

Velikost sličic, hitrost sličic in kakovost filma

Izberite velikost posnetka filma (v slikovnih pikah) in hitrost sličic. Izbirate lahko tudi med dvema možnostma kakovosti filma : Visoka kakovost (označena z ikonami velikosti/hitrosti sličic z “ m ”) in Normalna . Te možnosti skupaj določata največjo bitno hitrost, kot je prikazano v naslednji tabeli.

Velikost okvirja/hitrost sličic 1 maks. bitna hitrost (Mbps) maks. čas snemanja
Visoka kvaliteta Normalno
r 3840 × 2160 (4K UHD) ; 30p 144 2 29 min. 59 s 4
s 3840 × 2160 (4K UHD) ; 25p
t 3840 × 2160 (4K UHD) ; 24p
w 1920 × 1080; 120 str 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y / y 1920 × 1080; 60p 56 28
z / z 1920 × 1080; 50p
1 / 1 1920 × 1080; 30p 28 14
2 / 2 1920 × 1080; 25p
3 / 3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (počasen posnetek) 3 36 2 3 min.
B 1920 × 1080; 25p × 4 (počasen posnetek) 3
C 1920 × 1080; 24p × 5 (počasen posnetek) 3 29

Dejanske hitrosti sličic za vrednosti, navedene kot 120p, 60p, 30p in 24p, so 119,88 fps, 59,94 fps, 29,97 fps in 23,976 fps.

Kakovost filma je določena na Visoka kakovost .

Naslednjega ni mogoče uporabiti:

  • Zaznavanje obrazov (samodejno območje AF izbrano za način AF-območja)
  • Zmanjšanje utripanja
  • Elektronski VR

Vsak film se lahko posname v največ 8 datotek po največ 4 GB. Število datotek in dolžina vsake datoteke se razlikujeta glede na izbrane možnosti za Velikost slike/hitrost sličic in Kakovost filma . Filmi, posneti na pomnilniške kartice, formatirane v fotoaparatu, pa bodo posneti kot ena datoteka ne glede na velikost, če ima kartica kapaciteto več kot 32 GB.

Trenutno izbrana možnost je prikazana z ikono na zaslonu.

Počasni filmi

Če želite snemati tihe počasne filme, izberite možnost »počasne posnetke« za Velikost sličic/hitrost sličic . Upočasnjeni filmi se snemajo pri 4- ali 5-kratni nazivni hitrosti in se predvajajo z nazivno hitrostjo. Filmi, posneti pri 1920 × 1080; 30p ×4 (počasen posnetek) se na primer snemajo s hitrostjo slike približno 120 sličic na sekundo in se predvajajo pri približno 30 sličicah na sekundo, kar pomeni, da 10 sekundno snemanje ustvari približno 40 sekund posnetka.

Približno 10 s
Snemanje
Predvajanje
Približno 40 s

Hitrosti snemanja in predvajanja so prikazane spodaj.

Velikost okvirja/hitrost sličic Hitrost snemanja Normalno
A 1920 × 1080; 30p ×4 (počasen posnetek) 120p (119,88 sličic na sekundo) 30p (29,97 sličic na sekundo)
B 1920 × 1080; 25p × 4 (počasen posnetek) 100p (100 sličic na sekundo) 25p (25 sličic na sekundo)
C 1920 × 1080; 24p × 5 (počasen posnetek) 120p (119,88 sličic na sekundo) 24p (23,976 sličic na sekundo)

Občutljivost mikrofona

Vklopite ali izklopite vgrajeni ali zunanji mikrofon ali prilagodite občutljivost mikrofona. Izberite b A, da samodejno prilagodite občutljivost, ali mikrofon izklop, da izklopite snemanje zvoka, ali ročno prilagodite občutljivost mikrofona, tako da izberete vrednost med b 1 in b 20 (višja kot je vrednost, višja je občutljivost).

Pri nastavitvah, ki niso b A , je trenutno izbrana možnost prikazana z ikono na zaslonu.

Če je raven zvoka prikazana rdeče, je glasnost previsoka. Zmanjšajte občutljivost mikrofona.

Ikona 2

Filmi, posneti z izklopljenim mikrofonom, izbranim za Občutljivost mikrofona, so označeni z ikono 2

Zmanjšanje hrupa vetra

Izberite, ali želite med snemanjem filma omogočiti zmanjšanje šuma vetra.

Možnost Opis
Vklopljeno Omogočite nizkorezni filter vgrajenega mikrofona, ki zmanjša hrup, ki ga povzroča veter, ki piha preko mikrofona. Upoštevajte, da lahko to vpliva tudi na druge zvoke.
Izklopljeno Onemogoči zmanjšanje hrupa vetra.

Ko je za zmanjšanje hrupa vetra izbrana možnost On, se na zaslonu za fotografiranje prikaže ikona.

Izbira On za zmanjšanje šuma vetra ne vpliva na dodatne stereo mikrofone. Zmanjševanje hrupa vetra za enote, ki podpirajo to funkcijo, je mogoče omogočiti ali onemogočiti s krmilniki mikrofona.

Merjenje

Izberite, kako fotoaparat nastavi osvetlitev v načinu filma. Za več informacij si oglejte »Merenje« ( 0 Merjenje ), vendar upoštevajte, da točkovno merjenje ni na voljo.

Wi-Fi povezava

Omogočite ali onemogočite Wi-Fi. Za več informacij glejte »Povezava Wi-Fi« ( 0 Povezava Wi-Fi ).

Aktivna D-Lighting

Izberite možnost Active D-Lighting za filmski način. Za več informacij glejte »Aktivno D-Lighting« ( 0 Aktivno D-Lighting ). Upoštevajte, da če izberete Enako kot nastavitve fotografij za Aktivno D-Lighting v meniju za snemanje videoposnetkov in izberete Samodejno v meniju za fotografiranje, bodo filmi posneti z nastavitvijo, ki je enaka Normal .

Elektronski VR

Izberite Vklopljeno, da omogočite elektronsko zmanjšanje tresljajev v načinu filma. Elektronsko zmanjšanje tresljajev ni na voljo v q ali pri velikostih okvirja 1920 × 1080; 120p , 1920 × 1080; 100p ali 1920 × 1080 (počasen posnetek). Upoštevajte, da se bo, ko je elektronsko zmanjševanje tresljajev vklopljeno, vidni kot zmanjšal, kar bo nekoliko povečalo navidezno goriščno razdaljo.

Ko je izbrana možnost On, se na zaslonu prikaže ikona.

Optični VR

Izberite možnost optičnega zmanjšanja tresljajev za filmski način. Za več informacij glejte »Optični VR« ( 0 Optični VR ).

Način AF-območja

Izberite, kako fotoaparat izbere točko ostrenja, ko je samodejno ostrenje omogočeno v načinu za film. Za več informacij glejte »Način območja AF« ( 0 Način območja AF ).

Možnost
d Enotočkovni AF
f Širokopodročno AF (S)
g Širokopodročno AF (L)
h Samodejno območje AF

Način ostrenja

Izberite način ostrenja fotoaparata v načinu za film. Za več informacij glejte »Izbira načina ostrenja« ( 0 Izbira načina ostrenja ).

Možnost
AF-S Enojni AF
AF-C Neprekinjeno AF
AF-F AF za polni delovni čas
MF Ročno ostrenje