Informacije o blagovni znamki

IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah in se uporablja pod licenco. Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac, macOS, OS X, Apple ® , App Store ® , logotipi Apple, iPhone ® , iPad ® in iPod touch ® so blagovne znamke Apple Inc., registrirane v ZDA in/ali drugih državah. Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC. Robot Android je reproduciran ali spremenjen iz dela, ki ga je ustvaril in delil Google ter se uporablja v skladu s pogoji, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License. PictBridge je blagovna znamka združenja Camera and Imaging Products Association (CIPA). Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke družbe SD-3C, LLC. HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing, LLC.

Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Bluetooth® Besedna oznaka in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsakršna uporaba teh oznak, ki jih Nikon Corporation je pod licenco.

Vsa druga trgovska imena, omenjena v tem priročniku ali drugi dokumentaciji, priloženi vašemu izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov.

Uporaba značke Made for Apple pomeni, da je bil dodatek zasnovan tako, da se poveže posebej z izdelki Apple, ki so navedeni na znački, in da ga je razvijalec potrdil, da izpolnjuje Apple standarde delovanja. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba te dodatne opreme z izdelkom Apple vpliva na brezžično delovanje.

Licenca FreeType (FreeType2)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Vse pravice pridržane.

MIT licenca (HarfBuzz)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Vse pravice pridržane.

Licenca za patentni portfelj AVC

Ta izdelek je licenciran po licenci patentnega portfelja AVC za osebno in nekomercialno uporabo potrošnika za ( i ) kodiranje videa v skladu s standardom AVC (»video AVC«) in/ali ( ii ) dekodiranje videa AVC, ki je bil kodiran s strani potrošnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo, in/ali je bil pridobljen od ponudnika video posnetkov z licenco za zagotavljanje AVC videa. Nobena licenca ni podeljena ali se nakazuje za kakršno koli drugo uporabo. Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, LLC Glhttps://www.mpegla.com

Unicode ® Database znakov licenca (Unicode ® Database znakov)

Ta programska oprema vključuje Unicode ® Database znakov odprte izvorne kode. Licenca za to odprtokodno kodo je navedena spodaj.

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH IN DOVOLJENJU

Avtorske pravice © 1991-2019 Unicode, Inc. Vse pravice pridržane.

Distribuirano v skladu s pogoji uporabe v
https://www.unicode.org/copyright.html .

Vsaki osebi, ki pridobi kopijo podatkovnih datotek Unicode in vso povezano dokumentacijo ("Podatkovne datoteke") ali programsko opremo Unicode ter vso povezano dokumentacijo ("Programska oprema"), se s tem brezplačno podeli dovoljenje za ravnanje s podatkovnimi datotekami. ali programske opreme brez omejitev, vključno s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije in/ali prodaje kopij podatkovnih datotek ali programske opreme ter dovoliti osebam, ki so jim podatkovne datoteke ali programska oprema na voljo, torej, pod pogojem, da tudi

  • to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano z vsemi kopijami podatkovnih datotek ali programske opreme, oz
  • to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano v povezani dokumentaciji.

PODATKOVNE DATOTEKE IN PROGRAMSKA OPREMA SO PONUJENE "KAKRŠNE SO", BREZ KAKRŠNE koli GARANCIJE, IZRECNE ALI NAKAZANE, VKLJUČNO, A NI OMEJENO NA JAMSTVO ZA PRODAJNOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NAMEN.

IMETNIK AVTORSKE PRAVICE ALI IMETNIKI, VKLJUČENI V TO OBVESTILO, V NIKAKEM PRIMERU NI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI TERJATKO ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO koli ŠKODO, KI JIH NE JE POSLEDIL, KI JIH NASTAJA, DRUGA ŠKOTNA DEJANJA, KI IZVAJAJO IZ UPORABE ALI DELOVANJA PODATKOVNIH DATOTEK ALI PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI Z njo.

Razen kot je navedeno v tem obvestilu, se ime imetnika avtorskih pravic ne sme uporabljati v oglaševanju ali kako drugače za spodbujanje prodaje, uporabe ali drugih poslov v teh podatkovnih datotekah ali programski opremi brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.