To poglavje pojasnjuje osnove fotografiranja in gledanja fotografij.