V tem poglavju so opisani kontrolniki, ki jih je mogoče uporabiti med fotografiranjem.