S pritiskom na gumb i i : meni pogosto uporabljenih nastavitev za trenutni način.