Raadpleeg dit deel voor de namen en locaties van camerabedieningen en -schermen.

Camerabody

1 Standknop
2 Oogje voor camerariem
3 Ontgrendelingsknop van standknop
4 Stereomicrofoon
5 Filmopnameknop
6 Hoofdschakelaar
7 Ontspanknop
8

E-knop

9

S-knop

10 Filmvlakmarkering (E)
11 Hoofdinstelschijf
12 Luidspreker
13 Bedieningspaneel
14 Accessoireschoen (voor optionele flitser)

1 Beeldsensor
2 Monitorstandknop
3

AF-hulpverlichting

Lampje rode-ogenreductie

Zelfontspannerlampje

4 Deksel voor accessoire-aansluiting en USB- en HDMI-aansluitingen
5 Deksel voor hoofdtelefoon- en microfoonaansluitingen
6 Objectiefbevestigingsmarkering
7 Hoofdtelefoonaansluiting
8 OPLADEN-lampje
9 USB-aansluiting
10 HDMI-aansluiting
11 Accessoire-aansluiting
12 Aansluiting voor externe microfoon
13 Bodydop

Raak de beeldsensor niet aan

Oefen onder geen enkel beding druk uit op de beeldsensor, duw er niet op met reinigingshulpmiddelen of stel het nooit bloot aan de sterke luchtstromen van een blaasbalgje. Dit kan krassen of andersoortige schade aan de sensor veroorzaken. Zie, voor informatie over het reinigen van de beeldsensor, “Beeldsensor reinigen” (0 Reiniging beeldsensor).

Beeldsensor

1 Oogsensor
2 Zoeker
3 Zoekeroculair
4

K-knop

5

O-knop

6 Monitor
7 Dioptrieregelaar
8 DISP-knop
9 Foto-/filmselector
10 AF-ON-knop
11 Secundaire selector
12

i-knop

13 Deksel geheugenkaartsleuf
14 Toegangslampje geheugenkaart
15 J-knop
16 Multi-selector
17 G-knop
18

c (E)-knop

19

W (Q)-knop

20

X-knop

De monitor

De hoek van de monitor kan zoals aangeduid worden aangepast.

1 Secundaire instelschijf
2 Fn1-knop
3 Fn2-knop
4 Ontgrendeling deksel batterijvak
5 Deksel van het batterijvak
6 Objectiefvatting
7 Knop objectiefontgrendeling
8 CPU-contacten
9 Statiefaansluiting
10 Afdekking van de stroomaansluiting

Productserienummer

Het serienummer van dit product kan worden bekeken door de monitor te openen.

Het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel licht op wanneer de camera aan is. Bij standaardinstellingen worden de volgende aanduidingen weergegeven; zie “Het bedieningspaneel” voor een volledige lijst van alle aanduidingen die in het bedieningspaneel verschijnen (0 Het bedieningspaneel).

1 Sluitertijd
2 Diafragma
3 Batterijaanduiding
4 “k” (verschijnt als er genoeg geheugen vrij is voor meer dan 1.000 opnamen)
5 Aantal resterende opnamen
6 Ontspanstand
7 ISO-gevoeligheid

De monitor en zoeker

Bij standaardinstellingen verschijnen in fotostand de volgende aanduidingen in de monitor en zoeker; zie “Het camerascherm en bedieningspaneel” voor een volledige lijst van alle aanduidingen (0 Het camerascherm en bedieningspaneel).

Monitor

Zoeker

1 Opnamestand
2 Scherpstelpunt
3 Ontspanstand
4 Scherpstelstand
5 AF-veldstand
6 Actieve D-Lighting
7 Picture Control
8 Witbalans
9 Beeldveld
10 Beeldformaat
11 Beeldkwaliteit
12 i-pictogram
13

Belichtingsaanduiding

Weergave belichtingscorrectie

14 “k” (verschijnt als er genoeg geheugen vrij is voor meer dan 1.000 opnamen)
15 Aantal resterende opnamen
16 ISO-gevoeligheid
17

Aanduiding ISO-gevoeligheid

Automatische ISO-gevoeligheidsaanduiding

18 Diafragma
19 Sluitertijd
20 Lichtmeting
21 Batterijaanduiding
22 Type sluiter
23 Aanduiding vibratiereductie
24 Aanraakopname
25 Aanduiding “Klok niet ingesteld”

De volgende items verschijnen in filmstand.

Monitor

Zoeker

1

Opnameaanduiding

Opnemen uitgeschakeld

2 Resterende tijd
3 Beeldformaat/-snelheid/-kwaliteit
4 Bestandsnaam
5 Ontspanstand (niet-bewegende fotografie)
6 Onderwerp-tracking
7 Geluidsniveau
8 Microfoongevoeligheid
9 Frequentiebereik
10 AF-veldhaakjes