Foto-informatie wordt van de ene afbeelding op de andere gelegd en weergegeven in schermvullende weergave. Druk op 1 of 3 of druk op de DISP-knop om door de foto-informatie te bladeren, zoals hieronder getoond.

Wordt alleen weergegeven als de bijbehorende optie is geselecteerd voor Weergaveopties in het weergavemenu.

Wordt alleen weergegeven indien toegevoegd aan de foto (0 Locatiegegevens).

Bestandsinformatie

1 Beveiligingsstatus
2 Retouche-aanduiding
3 Uploadmarkering
4 Scherpstelpunt *
5 Beeldnummer/totaal aantal beelden
6 Beeldkwaliteit
7 Beeldformaat
8 Beeldveld
9 Opnametijd
10 Opnamedatum
11 Score
12 Mapnaam
13 Bestandsnaam

Wordt alleen weergegeven als Scherpstelpunt is geselecteerd voor Weergaveopties.

Belichtingsgegevens

1 Opnamestand
2 Sluitertijd
3 Diafragma
4 Belichtingscorrectie
5 ISO-gevoeligheid *

Wordt rood weergegeven als de foto is genomen in stand P, S, A of M met de ISO-gevoeligheid automatisch ingesteld.

Hoge lichten

1 Hoge lichten (gebieden die overbelicht zijn)
2 Mapnummer-beeldnummer

RGB-histogram

1 Mapnummer-beeldnummer
2

Witbalans

Kleurtemperatuur

Fijnafstelling witbalans

Handmatige voorinstelling

3 Histogram (RGB-kanaal)
4 Histogram (rood kanaal)
5 Histogram (groen kanaal)
6 Histogram (blauw kanaal)

Zoomweergave

Om in te zoomen op de foto wanneer het histogram wordt weergegeven, druk op X. Gebruik de X- en W (Q)-knoppen om in en uit te zoomen en blader door het beeld met de multi-selector. Het histogram wordt geactualiseerd en toont alleen de gegevens voor het gedeelte van het beeld dat zichtbaar is in de weergave.

Histogrammen

Histogrammen tonen de verdeling van toonwaarden met de pixelhelderheid (toon) uitgezet op de horizontale as en het aantal pixels op de verticale as. Camerahistogrammen dienen uitsluitend als richtlijn en kunnen afwijken van de histogrammen weergegeven in beeldbewerkingsprogramma’s. Hieronder worden enkele voorbeeldhistogrammen getoond:

Als het beeld voorwerpen bevat met een groot helderheidsbereik, zal de verdeling van toonwaarden relatief gelijkmatig zijn.

Als het beeld donker is, zal de verdeling van toonwaarden naar links worden verschoven.

Als het beeld helder is, zal de verdeling van toonwaarden naar rechts worden verschoven.

Het verhogen van belichtingscorrectie verschuift de verdeling van toonwaarden naar rechts, terwijl het verlagen van belichtingscorrectie de verdeling naar links verschuift. Histogrammen kunnen een globaal beeld verschaffen van de gehele belichting wanneer helder omgevingslicht het bekijken van foto’s in de weergave bemoeilijkt.

Opnamegegevens

Er zijn maximaal vijf pagina’s met opnamegegevens, afhankelijk van de instellingen op het moment dat de foto werd gemaakt: algemeen, flitserinformatie, Picture Control, geavanceerd en copyrightinformatie.

Opnamegegevens, pagina 1 (Algemeen)

1

Lichtmeting

Type sluiter

Sluitertijd

Diafragma

2

Opnamestand

ISO-gevoeligheid 1

3

Belichtingscorrectie

Afstelling optimale belichting 2

4 Brandpuntsafstand
5 Objectiefgegevens
6 Scherpstelstand
7 Vibratiereductie
8 Witbalans 3
9 Fijnafstelling witbalans
10 Kleurruimte
11 Cameranaam
12 Beeldveld
13 Mapnummer–beeldnummer

Wordt rood weergegeven als de foto is genomen in stand P, S, A of M met de ISO-gevoeligheid automatisch ingesteld.

Wordt weergegeven als Persoonlijke instelling b4 (Fijnafst. voor opt. belichting) werd ingesteld op een andere waarde dan nul voor een willekeurige lichtmeetmethode.

Bevat ook kleurtemperatuur van foto’s gemaakt met behulp van automatische witbalans.

Opnamegegevens, pagina 2 (Flitserinformatie) *

14 Flitsertype
15 Regeling secundaire flitser
16 Flitsstand
17

Flitserregelingsstand

Flitscorrectie

Wordt alleen weergegeven als de foto werd gemaakt met een optionele flitser (0 Het Nikon Creatief Verlichtingssysteem).

Opnamegegevens, pagina 3 (Picture Control)

18 Picture Control *

De weergegeven items verschillen per Picture Control, geselecteerd toen de foto werd gemaakt.

Opnamegegevens, pagina 4 (Geavanceerd)

19

Hoge ISO-ruisonderdrukking

Ruisonderdrukking lange tijdopname

20 Actieve D-Lighting
21

HDR-belichtingsverschil

HDR-verzachting

22 Vignetteringscorrectie
23 Retouche-geschiedenis
24 Beeldcommentaar

Opnamegegevens, pagina 5 (Copyrightinformatie) *

25 Naam van fotograaf
26 Copyrightinformatie

Copyrightinformatie wordt alleen weergegeven als deze samen met de foto werd vastgelegd met behulp van de optie Copyrightinformatie in het setup-menu.

Locatiegegevens

De breedtegraad, lengtegraad en andere locatiegegevens worden geleverd door en verschillen per GPS of smartapparaat (0 Locatiegegevens). In het geval van films worden de gegevens van de locatie aan het begin van de opname verstrekt.

Overzichtsgegevens

1 Beeldnummer/totaal aantal beelden
2 Uploadmarkering
3 Beveiligingsstatus
4 Retouche-aanduiding
5 Cameranaam
6 Aanduiding beeldcommentaar
7 Aanduiding locatiegegevens
8 Histogram
9 Beeldkwaliteit
10 Beeldformaat
11 Beeldveld
12 Bestandsnaam
13 Opnametijd
14 Opnamedatum
15 Mapnaam
16 Score
17 Lichtmeting
18 Opnamestand
19 Sluitertijd
20 Diafragma
21 ISO-gevoeligheid 1
22 Brandpuntsafstand
23 Actieve D-Lighting
24 Picture Control
25 Kleurruimte
26 Flitsstand 2
27

Witbalans

Kleurtemperatuur

Fijnafstelling witbalans

Handmatige voorinstelling

28

Flitscorrectie 2

Commanderstand 2

29 Belichtingscorrectie

Wordt rood weergegeven als de foto is genomen in stand P, S, A of M met de ISO-gevoeligheid automatisch ingesteld.

Wordt alleen weergegeven als de foto werd gemaakt met een optionele flitser (0 Het Nikon Creatief Verlichtingssysteem).