Druk op de O-knop om de huidige foto te wissen of gebruik de optie Wissen in het weergavemenu om meerdere geselecteerde foto’s, alle foto’s gemaakt op een geselecteerde datum of alle foto’s in de huidige weergavemap te wissen (beveiligde foto’s kunnen niet worden gewist). Wees voorzichtig bij het wissen van foto’s omdat foto’s niet kunnen worden hersteld zodra ze verwijderd zijn.

Tijdens weergave

Druk op de O-knop om de huidige foto te wissen.

 1. Druk op de O-knop.

  Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.

 2. Druk opnieuw op de O-knop.

  Druk opnieuw op de O-knop om de foto te wissen. Druk op K om af te sluiten zonder de foto te wissen.

Het weergavemenu

Het item Wissen in het weergavemenu bevat de volgende opties. Merk op dat afhankelijk van het aantal beelden het enige tijd kan duren voordat ze zijn gewist.

Optie Beschrijving
Q Selectie Wis geselecteerde foto’s.
i Datum selecteren Wis alle foto’s die zijn gemaakt op geselecteerde datums (0 Datum selecteren: Wis foto’s die op geselecteerde datums zijn gemaakt).
R Alle Wis alle foto’s in de map die momenteel is geselecteerd voor weergave (0 Weergavemap).

Selectie: Geselecteerde foto’s wissen

Kies, om meerdere geselecteerde foto’s te wissen, Selectie en volg de onderstaande stappen.

 1. Selecteer foto’s.

  Gebruik de multi-selector om een foto te markeren en druk op de W (Q)-knop om te selecteren of deselecteren. Geselecteerde foto’s worden gemarkeerd door een O-pictogram (houd de X-knop ingedrukt om de gemarkeerde foto schermvullend te bekijken). Herhaal naar wens om meer foto’s te selecteren.

 2. Wis de geselecteerde foto’s.

  Druk op J. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven; markeer Ja en druk op J.

Datum selecteren: Wis foto’s die op geselecteerde datums zijn gemaakt

Kies, om alle onbeveiligde foto’s te wissen die op geselecteerde datums zijn gemaakt, Wissen > Datum selecteren in het weergavemenu en volg de onderstaande stappen.

 1. Selecteer datums.

  Markeer een datum en druk op 2 om alle foto’s te selecteren die op de gemarkeerde datum zijn gemaakt. Geselecteerde datums worden gemarkeerd door een M-pictogram. Herhaal naar wens om meer datums te selecteren; om een datum te deselecteren, markeer het en druk op 2.

 2. Wis de foto’s die op de geselecteerde datums zijn gemaakt.

  Druk op J. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven; markeer Ja en druk op J.