Nikons geavanceerd Creatief Verlichtingssysteem (CVS) biedt een verbeterde communicatie tussen de camera en compatibele flitsers voor betere flitsfotografie.

CVS-compatibele flitsers

De volgende functies zijn beschikbaar met CVS-compatibele flitsers:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Enkele flitser i-TTL i-DDL gebalanceerde invulflits 1
Standaard i-DDL-invulflits 2 2 2
qA Automatisch diafragma 3
A Niet-DDL automatisch 3
GN Handmatig met afstandsprioriteit
M Handmatig 4 4 4
RPT Stroboscopisch flitsen
Optische geavanceerde draadloze flitssturing Master Regeling secundaire flitser 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] Snelle draadloze flitserregeling 5
qA Automatisch diafragma
A Niet-DDL automatisch
M Handmatig 4
RPT Stroboscopisch flitsen
Op afstand i-TTL i-TTL
[A:B] Snelle draadloze flitserregeling
qA/A Automatisch diafragma/
Niet-DDL automatisch
6 6
M Handmatig
RPT Stroboscopisch flitsen
Radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing 7
Doorgave van flitskleurinformatie (flitslicht)
Doorgave van flitskleurinformatie (LED-licht)
Automatische snelle FP-synchronisatie 8
Flitswaardevergrendeling 9
Rode-ogenreductie
Camera-instellicht
Gekoppelde flitsregeling
Firmware-update cameraflitser 10

Niet beschikbaar voor spotmeting.

Kan tevens worden geselecteerd voor flitser.

qA/A-standselectie uitgevoerd op flitser met behulp van persoonlijke instellingen.

Kan alleen worden geselecteerd met behulp van de cameraoptie Flitserregeling.

Alleen beschikbaar tijdens close-up-fotografie.

Keuze uit qA en A is afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor de hoofdflitser.

Ondersteunt dezelfde functies als secundaire flitsers met optische AWL.

Alleen beschikbaar in de flitserregelingsstanden i-TTL, qA, A, GN en M.

Alleen beschikbaar in i-DDL-flitserregelingsstand of wanneer de flitser is ingesteld om monitorvoorflitsen af te geven in de flitserregelingsstand qA of A.

Firmware-updates voor de SB-910 en SB-900 kunnen worden uitgevoerd vanaf de camera.

De SU-800 draadloze Speedlight Commander

Wanneer op een CVS-compatibele camera wordt bevestigd, kan de SU-800 als een commander voor de flitsers SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 of SB-R200 worden gebruikt in maximaal drie groepen. De SU-800 zelf is niet voorzien van een flitser.

Flitsfotografie

Flitsfotografie kan niet worden gecombineerd met sommige camerafuncties, waaronder:

  • Stil fotograferen
  • Filmopname
  • HDR (hoog dynamisch bereik)
  • Continu hoge snelheid (uitgebreid)

Flitscorrectie

In i-DDL en automatisch diafragma (qA)-flitserregelingsstanden wordt de flitscorrectie die is geselecteerd voor de optionele flitser of de Flitserregeling-optie van de camera toegevoegd aan de flitscorrectie die is geselecteerd voor de Flitscorrectie-optie in het foto-opnamemenu.

Overige flitsers

De volgende flitsers kunnen worden gebruikt in de standen niet-DDL automatisch en handmatig.

Flitser

Flitsstand

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A Niet-DDL automatisch
M Handmatig
G Stroboscopisch flitsen
REAR Synchronisatie op tweede gordijn 2

De flitsstand wordt automatisch ingesteld op DDL en de ontspanknop wordt uitgeschakeld. Stel de flitser in op A (niet-DDL automatische flitser).

Beschikbaar wanneer de camera wordt gebruikt om de flitsstand te selecteren.

Flitswaardevergrendeling voor optionele flitsers gebruiken

Flitswaardevergrendeling is beschikbaar voor optionele flitsers in DDL en (waar ondersteund) voor monitorflits vooraf qA en monitorflits vooraf A flitserregelingsstanden (zie de handleiding meegeleverd met de flitser voor meer informatie). Merk op dat wanneer Geavanceerde draadloze flitssturing wordt gebruikt om secundaire flitsers te bedienen, u de flitserregelingsstand voor de master moet instellen, of stel ten minste één secundaire groep op TTL, qA of A in. Het gemeten veld voor flitswaardevergrendeling is als volgt:

Flitser Flitsstand Gemeten veld
Standalone flitser i-TTL Cirkel van 6 mm in het midden van het beeld
qA Gemeten veld door belichtingsmeter van de flitser
Wordt gebruikt met andere flitsers (Geavanceerde draadloze flitssturing) i-TTL Heel beeld
qA Gemeten veld door belichtingsmeter van de flitser
A

Opmerkingen over optionele flitsers

Raadpleeg de handleiding van de flitser voor gedetailleerde instructies. Raadpleeg het hoofdstuk over CVS-compatibele digitale SLR-camera’s als de flitser CVS ondersteunt. Merk op dat deze camera niet is inbegrepen in de “digitale SLR”-categorie in de handleidingen van de SB-80DX, SB-28DX en SB-50DX.

i-DDL-flitserregeling kan worden gebruikt bij ISO-gevoeligheden tussen 64 en 12800 (Z 7) of tussen 100 en 12800 (Z 6). Bij waarden hoger dan 12800 worden de gewenste resultaten mogelijk niet verkregen bij sommige afstanden of diafragma-instellingen. Als de flitsgereedaanduiding (c) gedurende ongeveer drie seconden knippert nadat een foto is gemaakt in i-DDL of niet-DDL automatische stand, dan heeft de flitser op maximale sterkte geflitst en is de foto mogelijk onderbelicht (alleen CVS-compatibele flitsers).

Wanneer een SC-17, SC-28 of SC-29 synchronisatiekabel wordt gebruikt voor off-camera flitsfotografie, wordt in de i-DDL-stand mogelijk niet de juiste belichting verkregen. We raden u aan de standaard i-DDL-invulflits te selecteren. Maak een testopname en bekijk de resultaten in het camerascherm.

Gebruik in i-DDL het flitsvenster of de reflectiekaart die is meegeleverd met de flitser. Gebruik geen andere schermen zoals reflectieschermen, aangezien dit tot een onjuiste belichting kan leiden.

In stand P wordt het maximale diafragma (laagste f-waarde) beperkt overeenkomstig de ISO-gevoeligheid, zoals hieronder wordt weergegeven:

Maximaal diafragma bij ISO-equivalent van:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Als het maximale diafragma van het objectief kleiner is dan hierboven aangegeven, wordt de maximale waarde voor diafragma het maximale diafragma van het objectief.

AF-hulpverlichting is meegeleverd met de camera, niet de flitser; de SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 en SB-400 hebben echter geen rode-ogenreductie.

Ruis in de vorm van lijnen is mogelijk zichtbaar in flitslichtfoto’s die zijn gemaakt met een SD-9 of SD-8A powerpack voor extra capaciteit die rechtstreeks op de camera is bevestigd. Verminder de ISO-gevoeligheid of verhoog de afstand tussen de camera en het powerpack.

Instellicht

Als u op de bediening drukt waaraan Voorbeeld is toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2 (Aangepaste knoptoewijzing), dan zorgen CVS-compatibele flitsers ervoor dat een testflits wordt afgegeven. Deze functie kan worden gebruikt met Geavanceerd draadloze flitssturing om het volledige lichteffect dat is verkregen met meerdere flitsers als voorbeeld te bekijken; het effect kan het best worden bekeken door rechtstreeks naar het onderwerp te kijken in plaats van het camerascherm. Instellicht kan worden uitgeschakeld met behulp van Persoonlijke instelling e5 (Testflits).

Studiostroboscooplampen

Voor het aanpassen van de kleur en de helderheid van het beeld dat zichtbaar is door het objectief, zodat opnames gemakkelijker te kadreren zijn, selecteert u Uit voor Persoonlijke instelling d8 (Instell. toepassen op livebeeld).