Flitscorrectie wordt gebruikt om de flitssterkte aan te passen met –3 LW tot +1 LW in stappen van 1/3 LW, waarbij de helderheid van het hoofdonderwerp ten opzichte van de achtergrond wordt gewijzigd. De flitssterkte kan worden verhoogd om het hoofdonderwerp helderder te laten lijken, of worden verlaagd om ongewenste hoge lichten of reflecties te voorkomen. Kies doorgaans positieve waarden om het onderwerp helderder te maken of negatieve waarden om het onderwerp donkerder te maken.

Gebruik, om een waarde voor flitscorrectie te kiezen, het item Flitscorrectie in het foto-opnamemenu. Bij waarden anders dan ± 0,0 verschijnt een Y-pictogram in de weergave en het bedieningspaneel.

Normale flitssterkte kan worden hersteld door flitscorrectie in te stellen op ±0,0. Flitscorrectie wordt niet teruggezet wanneer de camera wordt uitgeschakeld.