Volg de onderstaande stappen om foto’s te maken in b (automatische) stand, een automatische “richten-en-maken”-stand waarin de meeste instellingen door de camera worden geregeld in reactie op de opnameomstandigheden.

Objectieven met intrekbare cilinders

Objectieven met intrekbare cilinders moeten voor gebruik worden uitgetrokken. Draai aan de objectiefzoomring zoals aangeduid totdat het objectief in de uitgetrokken positie klikt.

 1. Schakel de camera in.

  De monitor en het bedieningspaneel lichten op.

 2. Selecteer een fotostand.

  Draai de foto/filmstand selectieschakelaar naar C.

 3. Selecteer b-stand.

  Draai, terwijl u de ontgrendelingsknop van de standknop bovenop de camera indrukt, de standknop naar b.

  Standknop

  Ontgrendelingsknop van standknop

 4. Maak de camera gereed.

  Houd de handgreep in uw rechterhand en ondersteun de camerabody of het objectief met uw linkerhand. Plaats uw ellebogen naar binnen tegen de zijkanten van uw borst.

  Foto’s kadreren in de zoeker

  Landschap (liggend)

  Portret (staand)

  Foto’s kadreren in de monitor

  Landschap (liggend)

  Portret (staand)

 5. Kadreer de foto.

  Kadreer de opname en gebruik de secundaire selector of multi-selector om het scherpstelpunt boven uw onderwerp te plaatsen.

  Scherpstelpunt

 6. Stel scherp.

  Druk, om scherp te stellen, de ontspanknop half in of druk op de knop AF-ON (de AF-hulpverlichting gaat mogelijk branden als het onderwerp slecht belicht is). Als AF-S wordt geselecteerd voor scherpstelstand, wordt het scherpstelpunt groen weergegeven als de camera kan scherpstellen; als de camera niet kan scherpstellen, knippert het scherpstelpunt rood.

  De AF-hulpverlichting

  Zorg dat de AF-hulpverlichting niet wordt geblokkeerd terwijl deze brandt.

 7. Maak de foto.

  Druk rustig de ontspanknop volledig in om de foto te maken (u kunt ook een foto maken door de monitor aan te raken: tik op uw onderwerp en til uw vinger op om de sluiter te ontspannen). Het toegangslampje van de geheugenkaart brandt terwijl de foto wordt vastgelegd op de geheugenkaart. U mag de geheugenkaart niet uitwerpen of de voedingsbron verwijderen of loskoppelen voordat het toegangslampje uit is en de opname is voltooid.

  Toegangslampje geheugenkaart

De stand-by-timer

Als er gedurende ongeveer 30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd, zal de weergave gedurende enkele seconden dimmen voordat de monitor, zoeker en het bedieningspaneel uitschakelen om de gebruiksduur van de accu te verlengen. Druk de ontspanknop half in om de weergave opnieuw te activeren. De tijdspanne voordat de stand-by-timer automatisch afloopt, kan worden geselecteerd met behulp van Persoonlijke instelling c3 (Uitschakelvertraging) > Stand-by-timer.