De camera kan flitserinformatie weergeven voor SB-5000- en SB-500-flitsers die op de accessoireschoen van de camera zijn bevestigd en als hoofdflitser voor optische AWL zijn geconfigureerd, evenals voor secundaire flitsers bestuurd via radio-AWL met behulp van een WR-R10. Flitserinformatie kan in de cameraweergave worden bekeken door op de DISP-knop in fotostand te drukken (0 De DISP-knop). De weergegeven informatie verschilt afhankelijk van de flitserregelingsstand.

Groepsflitsen

1 Flitsgereedaanduiding 1
2

Regeling secundaire flitser

FP-aanduiding

3 Stand regeling secundaire flitser 2
4

Regelingsstand groepsflitsen 3

Stand groepsflitsen

Flitsniveau (sterkte)/flitscorrectie

5 Kanaal 2
6 Verbindingsmethode 4

Wordt weergegeven in radio-AWL zodra alle flitsers gereed zijn.

Optische AWL wordt aangeduid door Y, radio-AWL door Z, samengevoegd optisch- en radio-AWL door Y en Z. Optisch AWL-kanaal voor samengevoegd optisch- en radio-AWL wordt uitsluitend weergegeven wanneer de SB-500 als hoofdflitser wordt gebruikt.

Pictogrammen worden voor elke groep weergegeven wanneer samengevoegd optische en radio-AWL wordt gebruikt.

Wordt alleen weergegeven wanneer radio-AWL of samengevoegd optisch- en radio-AWL wordt gebruikt.

Snelle draadloze bediening

1 Flitsgereedaanduiding 1
2

Regeling secundaire flitser

FP-aanduiding

3 Stand regeling secundaire flitser 2
4 A : B-verhouding
5 Flitscorrectie
6 Groep C flitserregelingsstand en flitsniveau (sterkte)
7 Kanaal 2
8 Verbindingsmethode 3

Wordt weergegeven in radio-AWL zodra alle flitsers gereed zijn.

Optische AWL wordt aangeduid door Y, radio-AWL door Z, samengevoegd optisch- en radio-AWL door Y en Z. Optisch AWL-kanaal voor samengevoegd optisch- en radio-AWL wordt uitsluitend weergegeven wanneer de SB-500 als hoofdflitser wordt gebruikt.

Wordt alleen weergegeven wanneer radio-AWL of samengevoegd optisch- en radio-AWL wordt gebruikt.

Gelijktijdig stroboscopisch flitsen

1 Flitsgereedaanduiding 1
2 Regeling secundaire flitser
3 Flitsniveau (sterkte)
4 Stand regeling secundaire flitser 2
5

Aantal afgegeven (keren)

Frequentie

6 Groepsstatus (ingeschakeld/uitgeschakeld)
7 Kanaal 2
8 Verbindingsmethode 3

Wordt weergegeven in radio-AWL zodra alle flitsers gereed zijn.

Optische AWL wordt aangeduid door Y, radio-AWL door Z, samengevoegd optisch- en radio-AWL door Y en Z. Optisch AWL-kanaal voor samengevoegd optisch- en radio-AWL wordt uitsluitend weergegeven wanneer de SB-500 als hoofdflitser wordt gebruikt.

Wordt alleen weergegeven wanneer radio-AWL of samengevoegd optisch- en radio-AWL wordt gebruikt.

Flitserinformatie en camera-instellingen

De flitserinformatieweergave toont geselecteerde camera-instellingen, inclusief belichtingsstand, sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid.

Flitserinstellingen wijzigen

De flitserinstellingen kunnen worden gewijzigd door op de i-knop in de flitserinformatieweergave te drukken. De beschikbare opties wisselen afhankelijk van de flitser en de geselecteerde instellingen. U kunt ook een testflits maken met de flitser.