Het indrukken van de i-knop tijdens zoomweergave of schermvullende of miniatuurweergave geeft het i-menu voor weergavestand weer. Selecteer opties met behulp van de multi-selector en J-knop en druk op de i-knop om het menu af te sluiten en naar weergave terug te keren.

De beschikbare opties in het weergavemenu i verschillen per type foto.

Foto’s: Als op de i-knop wordt gedrukt wanneer een foto is geselecteerd, dan worden de hieronder vermelde opties weergegeven.

 • Snel uitsnijden (wordt alleen weergegeven tijdens weergavezoom): Bewaar een kopie van het huidige beeld dat is uitgesneden voor het gebied dat zichtbaar is in de weergave. Deze optie is niet beschikbaar wanneer histogrammen worden weergegeven.
 • Score: Geef de huidige foto een score (0 Foto’s een score geven).
 • Sel./desel. v. verzending (smartappar./pc/WT): Selecteer de huidige foto voor uploaden. De weergegeven optie verschilt per type aangesloten apparaat (0 Sel./desel. v. verzending).
 • Retoucheren: Gebruik de opties in het retoucheermenu (0 N Het retoucheermenu: geretoucheerde kopieën maken) om een geretoucheerde kopie van de huidige foto te maken.
 • Map kiezen: Kies een map voor weergave. Markeer een map en druk op J om de foto’s in de gemarkeerde map te bekijken.
 • Beveiligen: Voeg beveiliging toe of verwijder de beveiliging van de huidige foto (0 Foto’s tegen wissen beveiligen).
 • Alle beveiliging opheffen (niet beschikbaar tijdens zoomweergave): Verwijder de beveiliging van alle foto’s in de map die momenteel is geselecteerd voor Weergavemap in het weergavemenu.

Films: De onderstaande opties zijn beschikbaar wanneer een film is geselecteerd.

 • Score: Geef de huidige foto een score (0 Foto’s een score geven).
 • Sel./desel. voor verzending (pc/WT): Selecteer de huidige foto voor uploaden. De weergegeven optie verschilt per type aangesloten apparaat (0 Sel./desel. v. verzending).
 • Volumeregeling: Pas het weergavevolume aan.
 • Film bijsnijden: Snij filmopnamen van de huidige film bij en bewaar de bewerkte kopie in een nieuw bestand (0 Kies beginpunt/eindpunt).
 • Map kiezen: Kies een map voor weergave. Markeer een map en druk op J om de foto’s in de gemarkeerde map te bekijken.
 • Beveiligen: Voeg beveiliging toe of verwijder de beveiliging van de huidige foto (0 Foto’s tegen wissen beveiligen).
 • Alle beveiliging opheffen: Verwijder de beveiliging van alle foto’s in de map die momenteel is geselecteerd voor Weergavemap in het weergavemenu.

Films (weergave gepauzeerd): De onderstaande opties zijn beschikbaar wanneer filmweergave wordt gepauzeerd.

 • Kies begin-/eindpunt: Snij filmopnamen van de huidige film bij en bewaar de bewerkte kopie in een nieuw bestand (0 Kies beginpunt/eindpunt).
 • Bewaar huidige beeld: Bewaar een geselecteerd beeld als JPEG-foto (0 Bewaar huidige beeld).

Sel./desel. v. verzending

Volg de onderstaande stappen om de huidige foto voor uploaden naar een smartapparaat, computer of ftp-server te selecteren. De i-menuopties die worden gebruikt om foto’s voor uploaden te selecteren, verschillen per type aangesloten apparaat:

 • Sel./desel. v. verzending (smartappar.): wordt weergegeven wanneer de camera is verbonden met een smartapparaat via ingebouwde Bluetooth door gebruik te maken van de optie Verbinden met smartapparaat in het setup-menu (0 Verbinden met smartapparaat).
 • Sel./desel. voor verzending (pc): Wordt weergegeven wanneer de camera via ingebouwde Wi-Fi is verbonden met een computer met behulp van het Verbinden met pc-item in het setup-menu (0 Verbinden met pc).
 • Sel./desel. voor verzending (WT): Wordt weergegeven wanneer de camera via een WT-7 draadloze zender (apart verkrijgbaar) is verbonden met een computer of ftp-server met behulp van het Draadloze zender (WT-7)-item in het setup-menu (0 Draadloze zender (WT-7)).
 1. Selecteer een foto.

  Geef een foto weer in schermvullende weergave of zoomweergave of markeer het in de miniaturenlijst.

 2. Kies Sel./desel. v. verzending.

  Druk op de i-knop om het i-menu weer te geven, markeer vervolgens Sel./desel. v. verzending en druk op J. Foto’s geselecteerd voor uploaden worden aangeduid door een W- pictogram; om te deselecteren, herhaal Stap 1 en 2.

Films

Films kunnen niet worden geüpload via Bluetooth. De maximale bestandsgrootte voor films die op een andere manier worden geüpload, is 4 GB.

Kies beginpunt/eindpunt

Volg de onderstaande stappen om bijgesneden kopieën van films te maken.

 1. Geef een film schermvullend weer.

 2. Pauzeer de film op het nieuwe beginbeeld.

  Speel de film af zoals beschreven in “Films bekijken” (0 Films bekijken), druk op J om afspelen te starten en te hervatten en op 3 om te pauzeren, en druk op 4 of 2 of draai aan de hoofdinstelschijf om het gewenste beeld te lokaliseren. Uw geschatte positie in de film kunt u te weten komen met behulp van de filmvoortgangsbalk. Pauzeer het afspelen wanneer u het nieuwe beginbeeld bereikt.

  Filmvoortgangsbalk

 3. Selecteer Kies begin-/eindpunt.

  Druk op de knop i-knop om het i-menu weer te geven, markeer vervolgens Kies begin-/eindpunt en druk op J.

 4. Selecteer Beginpunt.

  Markeer, om een kopie te maken die begint vanaf het huidige beeld, Beginpunt en druk op J. De beelden voor het huidige beeld zullen worden verwijderd wanneer u de kopie opslaat in Stap 9.

  Beginpunt

 5. Controleer het nieuwe beginpunt.

  Druk op 4 of 2 om vooruit of achteruit te gaan als het gewenste beeld momenteel niet wordt weergegeven (draai aan de hoofdinstelschijf om 10 sec. vooruit of achteruit over te slaan; draai aan de secundaire instelschijf om naar het eerste of laatste beeld te gaan).

 6. Kies het eindpunt.

  Druk op midden van de secundaire selector om van het beginpunt (w) naar het eindpunt (x) selectiegereedschap over te schakelen en selecteer vervolgens het afsluitende beeld zoals beschreven in Stap 5. De beelden na het geselecteerde beeld zullen worden verwijderd zodra u de kopie opslaat in Stap 9.

  Secundaire selector

  Eindpunt

 7. Maak de kopie.

  Druk op 1 zodra het gewenste beeld wordt weergegeven.

 8. Bekijk een voorbeeld van de film.

  Markeer, om de kopie als voorbeeld te bekijken, Voorbeeld en druk op J (om het voorbeeld te onderbreken en terug te keren naar het optiemenu voor opslaan, druk op 1). Om de huidige kopie te annuleren en een nieuw beginpunt of eindpunt te selecteren zoals hierboven beschreven, markeer Annuleren en druk op J; om de kopie op te slaan, ga naar Stap 9.

 9. Sla de kopie op.

  Markeer Opslaan als nieuw bestand en druk op J om de kopie in een nieuw bestand op te slaan. Om het oorspronkelijke filmbestand te vervangen voor de bewerkte kopie, markeer Bestaand bestand vervangen en druk op J.

Films bijsnijden

Films moeten ten minste twee seconden lang zijn. De kopie wordt niet opgeslagen bij onvoldoende ruimte op de geheugenkaart.

Kopieën hebben dezelfde aanmaaktijd en -datum als het origineel.

Openingsfilmopnamen en afsluitende filmopnamen verwijderen

Ga, om alleen de openingsfilmopnamen te verwijderen, verder naar Stap 7 zonder op het midden van de secundaire selector te drukken in Stap 6. Om alleen de afsluitende filmopnamen te verwijderen, selecteer Eindpunt in Stap 4, selecteer het afsluitende beeld en ga verder naar Stap 7 zonder op het midden van de secundaire selector te drukken in Stap 6.

“Film bijsnijden”

Films kunnen ook worden bewerkt met behulp van de optie Film bijsnijden in het retoucheermenu.

Bewaar huidige beeld

Voer de volgende stappen uit om een geselecteerd beeld als JPEG-foto op te slaan:

 1. Pauzeer de film op het gewenste beeld.

  Speel de film af zoals beschreven in “Films bekijken” (0 Films bekijken) en druk op J om het afspelen te starten en te hervatten en op 3 om te pauzeren. Pauzeer de film bij het beeld dat u wilt kopiëren.

 2. Kies Bewaar huidige beeld.

  Druk op de i-knop om het i-menu weer te geven, markeer vervolgens Bewaar huidige beeld en druk op J om een JPEG-kopie van het huidige beeld te maken. Het beeld wordt vastgelegd bij de afmetingen geselecteerd voor Beeldformaat/beeldsnelheid in het filmopnamemenu.

Bewaar huidige beeld

JPEG-filmfoto’s gemaakt met de optie Bewaar huidige beeld kunnen niet worden geretoucheerd. In JPEG-filmfoto’s ontbreekt het aan bepaalde categorieën foto-informatie.