Gebruik de Beveiligen-optie in het i-menu om foto's tegen ongewild wissen te beveiligen. Merk op dat hiermee niet wordt voorkomen dat foto’s worden gewist wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd.

  1. Selecteer een beeld.

    Druk op de K-knop om weergave te starten en toon een foto die u wilt beveiligen.

  2. Geef het i-menu weer.

    Druk op de i-knop om het i-menu te bekijken.

  3. Selecteer Beveiligen.

    Markeer Beveiligen en druk op J. Beveiligde foto’s worden aangeduid door een P -pictogram; om de beveiliging op te heffen, toon de foto en herhaal Stap 2–3.

Beveiliging van alle foto’s opheffen

Selecteer Alle beveiliging opheffen in het i-menu om de beveiliging van alle foto’s in de map of mappen die momenteel zijn geselecteerd voor Weergavemap in het weergavemenu op te heffen.