Foto’s en films kunnen worden bekeken op de camera.

 1. Druk op de K-knop.

  Er verschijnt een foto in de weergave.

 2. Bekijk extra foto’s.

  Druk op 4 of 2 om extra foto’s te bekijken. Wanneer foto's in de monitor worden weergegeven, kunt u andere foto’s bekijken door met uw vinger naar links of rechts over de weergave te vegen. Druk de ontspanknop half in om de weergave te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand.

Films bekijken

Films worden aangeduid door een 1-pictogram. Tik op het a-pictogram in de weergave of druk op J om weergave te starten; uw huidige positie is zichtbaar op de filmvoortgangsbalk.

1 1-pictogram
2 Lengte
3 a-pictogram

 

4 Huidige positie/totale lengte
5 Filmvoortgangsbalk
6 Volume
7 Referentielijn

De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd:

Bewerking Beschrijving
Pauzeren Druk op 3 om weergave te pauzeren.
Afspelen Druk op J om weergave te hervatten wanneer weergave is gepauzeerd of tijdens achteruit/vooruit.
Achteruit/vooruit Druk op 4 om achteruit te gaan, op 2 om vooruit te gaan. De snelheid neemt toe bij elke druk op de knop, van 2× naar 4× naar 8× naar 16×; houd de bediening ingedrukt om naar het begin of het einde van de film te gaan (eerste beeld wordt aangeduid door een h in de rechterbovenhoek van de weergave, het laatste beeld door een i). Als het afspelen wordt gepauzeerd, gaat de film met één beeld tegelijk achteruit of vooruit; houd de bediening ingedrukt om continu achteruit of vooruit te gaan.
Slow motion afspelen starten Druk op 3 terwijl de film wordt gepauzeerd om slow motion afspelen te starten.
Sla 10 sec. over Draai de hoofdinstelschijf één stop verder om 10 sec. vooruit of achteruit over te slaan.
Ga naar laatste of eerste beeld Draai aan de secundaire instelschijf om naar het laatste of eerste beeld te gaan.
Volume aanpassen Druk op X om het volume te verhogen, op W (Q) om te verlagen.
Film bijsnijden Om filmbewerkingsopties te bekijken, pauzeer weergave en druk op de i-knop.
Afsluiten Druk op 1 of K om terug te gaan naar schermvullende weergave.
Terugkeren naar opnamestand Druk de ontspanknop half in om terug te keren naar de opnamestand.

Ongewenste foto’s wissen

Druk op de O-knop om de huidige foto te wissen. Hou er rekening mee dat eenmaal gewiste foto’s niet kunnen worden hersteld.

 1. Geef een foto weer die u wilt wissen.

  Geef een foto of film weer die u wilt wissen, zoals beschreven in “Basisweergave” (0 Basisweergave).

 2. Wis de foto.

  Druk op de O-knop. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven; druk opnieuw op de O-knop om het beeld te wissen en terug te keren naar weergave. Druk op K om af te sluiten zonder de foto te wissen.

Wissen

Gebruik de optie Wissen in het weergavemenu om geselecteerde foto’s, alle foto’s gemaakt op geselecteerde datums of alle foto’s op een gekozen locatie op de geheugenkaart te wissen.