Bij standaardinstellingen verschijnen de volgende items in het i-menu voor filmstand.

“Zelfde als foto-instellingen”

Als Zelfde als foto-instellingen is geselecteerd voor Picture Control instellen, Witbalans, Actieve D-Lighting of Vibratiereductie in het filmopnamemenu, dan verschijnt een h-pictogram in de linkerbovenhoek van het i-menu om aan te geven dat de opties die zijn geselecteerd voor deze instellingen in fotostand ook van toepassing zijn in filmstand en omgekeerd.

Picture Control instellen

Kies een Picture Control voor filmopnamen. Voor meer informatie, zie “Picture Control instellen” (0 Picture Control instellen).

Witbalans

Pas witbalans aan voor filmopnamen. Pas witbalans aan voor meer informatie, zie “Witbalans”, 0 Witbalans, Witbalans).

Beeldformaat, beeldsnelheid en filmkwaliteit

Selecteer het filmbeeldformaat (in pixels) en de beeldsnelheid. U kunt ook kiezen uit twee Filmkwaliteit-opties: Hoge kwaliteit (aangeduid door beeldformaat/-snelheidpictogrammen met “m”) en Normaal. Gezamenlijk bepalen deze opties de maximale bitsnelheid, zoals aangeduid in de volgende tabel.

Beeldformaat/beeldsnelheid 1 Max. bitsnelheid (Mbps) Max. opnametijd
Hoge kwaliteit Normaal
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 144 2 29 min. 59 sec. 4
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p
w 1920 × 1080; 120p 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y/y 1920 × 1080; 60p 56 28
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 28 14
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (slow motion) 3 36 2 3 min.
B 1920 × 1080; 25p ×4 (slow motion) 3
C 1920 × 1080; 24p ×5 (slow motion) 3 29

Werkelijke beeldsnelheden voor waarden vermeld als 120p, 60p, 30p en 24p zijn respectievelijk 119,88 bps, 59,94 bps, 29,97 bps en 23,976 bps.

Filmkwaliteit ingesteld op Hoge kwaliteit.

Beeldveld vast ingesteld op DX (Z 7) of FX (Z 6); gezichtsdetectie niet ingeschakeld in automatisch veld-AF AF-veldstand.

Elke film wordt opgenomen over maximaal 8 bestanden van elk maximaal 4 GB. Het aantal bestanden en de lengte van elk bestand verschillen afhankelijk van de opties geselecteerd voor Beeldformaat/beeldsnelheid en Filmkwaliteit. Films die zijn opgenomen op geheugenkaarten die zijn geformatteerd in de camera worden echter opgenomen als een enkel bestand, ongeacht de omvang, als de kaart een capaciteit heeft van meer dan 32 GB.

De optie die momenteel is geselecteerd, wordt aangeduid door een pictogram in de weergave.

Slow-motionfilms

Selecteer, om geluidloze slow-motionfilms op te nemen, een “slow motion”-optie voor Beeldformaat/beeldsnelheid. Slow-motionfilms worden opgenomen bij 4 of 5 keer de bepaalde snelheid en speelt af bij de bepaalde snelheid. Films opgenomen bij 1920 × 1080; 30p ×4 (slow motion) wordt bijvoorbeeld bij een beeldsnelheid van ruwweg 120 bps opgenomen en bij ongeveer 30 bps afgespeeld, wat betekent dat 10 seconden opnemen ongeveer 40 seconden filmopnamen oplevert.

  Circa 10 sec.
Opname
Weergave
  Circa 40 sec.

Opname- en weergavesnelheden worden hieronder getoond.

Beeldformaat/beeldsnelheid Opnamesnelheid Normaal
A 1920 × 1080; 30p ×4 (slow motion) 120p (119,88 bps) 30p (29,97 bps)
B 1920 × 1080; 25p ×4 (slow motion) 100p (100 bps) 25p (25 bps)
C 1920 × 1080; 24p ×5 (slow motion) 120p (119,88 bps) 24p (23,976 bps)

Slow-motionfilms

Functies zoals flikkerreductie, elektronische vibratiereductie en tijdcode-uitvoer kunnen niet worden gebruikt wanneer een “slow motion”-optie is geselecteerd.

Microfoongevoeligheid

Schakel de ingebouwde of externe microfoons in of uit of pas de microfoongevoeligheid aan. Kies bA om de gevoeligheid automatisch aan te passen of Microfoon uit om opnamegeluid uit te schakelen of microfoongevoeligheid handmatig aan te passen door een waarde tussen b1 en b20 te kiezen (hoe hoger de waarde, des te groter de gevoeligheid).

Bij andere instellingen dan bA wordt de optie die momenteel is geselecteerd, aangeduid door een pictogram in de weergave.

Als het geluidsniveau rood wordt weergegeven, is het volume te hoog. Verminder microfoongevoeligheid.

Het 2-pictogram

Films opgenomen met de microfoon uit worden aangeduid door een 2-pictogram in schermvullende en filmweergave.

Kies beeldveld

Kies de grootte van het gebied op de beeldsensor, gebruikt om films op te nemen. Selecteer FX om films op te nemen in wat wordt aangeduid als “FX-gebaseerd filmformaat”, DX om op te nemen in “DX-gebaseerd filmformaat”. De verschillen tussen beide formaten worden getoond in de afbeelding.

FX   DX

De afmetingen van het opgenomen veld variëren afhankelijk van het beeldformaat:

Formaat Beeldformaat Opgenomen veld (bij benadering)
Z 7 Z 6
FX-gebaseerd filmformaat 3.840 × 2.160 35,9 × 20,2 mm
1.920 × 1.080 35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
DX-gebaseerd filmformaat 3.840 × 2.160 23,5 × 13,2 mm 23,4 × 13,2 mm
1.920 × 1.080 23,4 × 13,1 mm

De optie die momenteel is geselecteerd, wordt aangeduid door een pictogram in de weergave.

Lichtmeting

Kies hoe de camera de belichting instelt in de filmstand. Voor meer informatie, zie “Lichtmeting” (0 Lichtmeting), maar merk op dat spotmeting niet beschikbaar is.

Wi-Fi-verbinding

Schakel Wi-Fi in of uit. Voor meer informatie, zie “Wi-Fi-verbinding” (0 Wi-Fi-verbinding).

Actieve D-Lighting

Kies een Actieve D-Lighting-optie voor filmstand. Voor meer informatie, zie “Actieve D-Lighting” (0 Actieve D-Lighting). Merk op dat als Zelfde als foto-instellingen is geselecteerd voor Actieve D-Lighting in het filmopnamemenu en Automatisch is geselecteerd in het foto-opnamemenu, dan worden films opgenomen bij een instelling die gelijk is aan Normaal.

Elektronische VR

Selecteer Aan om elektronische vibratiereductie in te schakelen in filmstand. Elektronische vibratiereductie is niet beschikbaar bij beeldformaten van 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p of 1.920 × 1.080 (slow motion). Merk op dat wanneer de elektronische vibratiereductie aan is, de beeldhoek wordt verkleind, waardoor de ogenschijnlijke brandpuntsafstand enigszins toeneemt. De maximale gevoeligheid voor filmopnamen is ingesteld op ISO 25600 (Z 7) of 51200 (Z 6).

Er verschijnt een pictogram in de weergave wanneer Aan is geselecteerd.

Vibratiereductie

Kies een vibratiereductie-optie voor filmstand. Voor meer informatie, zie “Vibratiereductie” (0 Vibratiereductie).

AF-veldstand

Kies hoe de camera het scherpstelpunt selecteert wanneer autofocus is ingeschakeld in filmstand. Voor meer informatie, zie “AF-veldstand” (0 AF-veldstand).

Optie
d Enkelpunts AF
f Breedveld-AF (klein)
g Breedveld-AF (groot)
h Automatisch veld-AF

Scherpstelstand

Kies hoe de camera scherpstelt in filmstand. Voor meer informatie, zie “Een scherpstelstand kiezen” (0 Een scherpstelstand kiezen).

Optie
AF-S Enkelvoudige AF
AF-C Continue AF
AF-F Fulltime-AF
MF Handmatige scherpstelling